جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 2 دي 1398     |     کد : 1576

آگهی؛

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه‌ی شماره‌ی ( 400-98 )

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا انجام « عملیات نگهداری ،تعمیرات برق بالاسری 1500 ولت فاز اول و دوم و پایانه ائل گلی خط یک قطار شهری تبریز درسال 1399 » را به پیمانکار ذیصلاح واجدشرایط واگذار نماید.

  1. صلاحیت مورد نياز: حداقل گواهی صلاحیت پايه 5 در رشته نیرو
  2. محل و زمان فروش اسناد ارزیابی: فروش اسناد، طی ساعات اداری از تاریخ 1398/10/07  لغايت مورخه‌ی 1398/10/10 صورت خواهد پذیرفت و نمایندگان مناقصه گران ذیصلاح می توانند جهت خريد اسناد، با ارائه‌ی معرفی نامه‌ی رسمی و رسید واریز بهای اسناد به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره 100809774440 نزد بانک شهر، شعبه‌ی شهرداری تبریز به نام « شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز »، ضمن مراجعه به مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت به آدرس « تبریز؛ بلوار 29 بهمن؛ طبقه اول ساختمان قطار شهری تبریز و حومه؛  اتاق 114 » اسناد را دریافت نمايند.
  3. مناقصه گر در تعیین برنده و انتخاب پیمانکار بر اساس ضوابط مربوطه مخیر می باشد.
       ضمناً این آگهی در سایت سازمان به نشانی  metro.tabriz.ir نیزدرج می­گردد .
 
شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه


آلبوم تصاویرفراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه‌ی شماره‌ی ( 400-98 )

واحد ارجاع دهنده شرکت بهره‌برداری قطار شهری تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ