جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 22 آبان 1398     |     کد : 1565

آگهی مزایده ی املاک

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

.

 " آگهی مزايده املاک"
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره در نظر دارد تعداد 26 دستگاه واحد مسکونی وتجاری و خدماتی خود را ازطریق مزایده عمومی براساس قیمت کارشناسی  با اخذ 40%  قیمت پیشنهادی بصورت نقد و الباقی بصورت اقساط یکساله به شرح ذیل به فروش برساند لذا متقاضیان محترم(اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند جهت دریافت اوراق مربوطه واسناد مزایده  به نشانی تبریز بلوار پنجم مرداد اداره  مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن  32672166 تماس حاصل نمایند . درضمن متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه به آدرس :Bus. Tabriz. ir   مراجعه نمایند .
1) محل دريافت اسناد مزایده : تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحد امور قراردادها
2) ميزان سپرده نقدي ویاضمانتنامه بانکی معتبر جهت شرکت در مزایده : واریز مبلغ سپرده اعلامی هرملک به عنوان سپرده شرکت درمزایده به شماره حساب 1006135007 نزد بانک شهر شعبه آزادی یا ضمانتنامه بانکی بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه بااعتبارسه ماهه
3) مهلت ارائه اسناد :  ازتاريخ نشر آگهي لغايت ساعت 13/30 بعد از ظهر روزچهار شنبه مورخه 98/09/06 
4)زمان ومكان برگزاري مزایده  :  روز چهارشنبه ساعت  14/30 بعدازظهرمورخه 98/09/06 بلوارپنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مزایده به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مزایده بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي ها و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مزایده دراسناد مزایده موجود ميباشد
 
 
 
                                                                                                        شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه  
         
لیست   املاک مزایده شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
ردیف شرح و آدرس مساحت
(متر مربع)
کاربری نوع سند قیمت پایه(ریال) میزان سپرده(ریال)
1 ایل گلی-میلاد-بلوک 1ط2 واحد A3 137.6 مسکونی  قرارداد            6,192,000,000          124,540,000
2 ایل گلی-میلاد-بلوک 1ط3 واحد A3 137.6 مسکونی  قرارداد            6,329,600,000          127,292,000
3 ایل گلی-میلاد-بلوک 2ط3 واحد B3 137.6 مسکونی  قرارداد            6,329,600,000          127,292,000
4 ایل گلی-میلاد-بلوک1ط4 واحد A3 137.6 مسکونی  قرارداد            6,467,200,000          130,044,000
5 ایل گلی-میلاد-بلوک 2ط4 واحد B3 137.6 مسکونی  قرارداد            6,467,200,000          130,044,000
6 ایل گلی-میلاد-بلوک 1ط5 واحد A3 137.6 مسکونی  قرارداد            6,742,400,000          135,548,000
7 ایل گلی برگشت نرسیده به بیمارستان رازی ساختمان باران 367 زیرزمین تجاری قرارداد         80,740,000,000       1,615,500,000
8 دوباب مغازه-انباری و بالکن دارایی2روبروی ایپک یولو 94/1زیرزمین-7/94 همکف-39 بالکن تجاری شش دانگ        36,362,500,000          727,950,000
9 کمربندی بعد از پل سجادیه روبروی پارکینگ سجادیه ساختمان یاس همکف 166 همکف -10/125 بالکن تجاری سرقفلی-رسمی        26,744,000,000          535,580,000
10 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی همکف مغازه ی شماره ی114 با دهانه 65/6 متر 42 تجاری  قرارداد            9,660,000,000          193,900,000
ردیف شرح و آدرس مساحت
(متر مربع)
کاربری نوع سند قیمت پایه(ریال) میزان سپرده(ریال)
11 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی زیرزمین 1 مغازه ی شماره ی12 دو نبش با دهانه 30/11 متر 43/7 تجاری قرارداد           7,866,000,000          158,020,000
12 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی زیر زمین 1 مغازه ی شماره ی34 دو نبش با دهانه 80/11 متر 45/2 تجاری  قرارداد            8,362,000,000          167,940,000
13 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی اول مغازه ی شماره ی225 دونبش با دهانه 50/10 متر 45/2 تجاری  قرارداد            7,684,000,000          154,380,000
14 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی همکف مغازه ی شماره ی134دونبش با دهانه 90/4 متر 46/3 تجاری  قرارداد          12,269,500,000          246,090,000
15 خیابان امام چهارراه شهید بهشتی-ضلع شمالغربی-پروژه ی عتیق -طبقه ی اول مغازه ی شماره ی232دونبش با دهانه 90/15 متر 55 تجاری سرقفلی          9,350,000,000          187,700,000
16 خیابان امام ره کلانترکوچه ایستگاه شماره 8 مترو طبقه سوم واحد خدماتی شماره 2 درحال ساخت 37 خدماتی سرقفلی          4,662,000,000            93,940,000
17 تبریز-ولیعصر-انتهای خیابان مصدق برج سایه طبقه اول  واحد شمال غربی در حال ساخت 198 مسکونی قرارداد         20,790,000,000          416,500,000
18 چهارراه عباسی بطرف آبرسان مغازه  بالکن 57/7 متر و زیرزمین 05/22متر-همکف05/22  متر مغازه سرقفلی        11,000,000,000          220,700,000
19 تبریز-خیابان شهید جدیری شمالی روبروی مسجد حر طبقه اول پروژه مشارکتی 163/76 خدماتی قرارداد         13,920,000,000          279,100,000
20 جاده ائل گلی پروژه هزار واحدی شمس بلوک Aشرقی واحد4طبقه 7 در حال ساخت 158 مسکونی قرارداد         10,112,000,000          202,940,000
ردیف شرح و آدرس مساحت
(متر مربع)
کاربری نوع سند قیمت پایه(ریال) میزان سپرده(ریال)
21 شهرک فجر قطعه شماره 9 از تفکیکی پلاک 324/8 280/21 مسکونی قرارداد           6,444,830,000          129,596,600
22 شهرک فجر قطعه شماره 10 از تفکیکی پلاک 324/8 307/01 مسکونی قرارداد           7,061,230,000          141,924,600
23 شهرک فجر قطعه شماره 11 از تفکیکی پلاک 324/8 392/06 مسکونی قرارداد           9,017,380,000          181,047,600
24 شهرک فجر قطعه شماره 12 از تفکیکی پلاک 324/8 428/54 مسکونی قرارداد           9,856,420,000          197,828,400
25 شهرک فجر قطعه شماره 37 از تفکیکی پلاک 324/8 234 مسکونی قرارداد           5,382,380,000          108,347,600
26 شهرک فجر قطعه شماره 44 از تفکیکی پلاک 324/8 446/76 مسکونی قرارداد         12,509,280,000          250,885,600
 

 


آلبوم تصاویرشرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ