جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 21 مهر 1398     |     کد : 1547

مزایده عمومی املاک مازاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

املاک مازاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از طریق مزایده عمومی بفروش می رسد.

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 44789/31 مورخ 1398/07/08، املاک متعلق به سازمان را به شرح جدول زیر از طریق مزایده به فروش رساند.
لذا متقاضیان می‌توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخ 1398/08/11 به امور خدمات مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت، نبش خیابان مقصودیه و مصلی و یا به سایت سازمان به نشانی Fava.Tabriz.ir مراجعه نمایند.


ردیف آدرس پلاک ثبتی شماره قطعه مساحت (مترمربع) نوع کاربری قیمت ‌هر مترمربع (ریال) قیمت کل (ریال)
1 خیابان رسالت، انتهای کوی سوسنگرد 27591 فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی شده از 9122 فرعی از اصلی مذکور 86 قدیم
72 جدید
29 شش دانگ
جای مغازه
55,000,000 1,595,000,000
2 خیابان رسالت، انتهای کوی سوسنگرد  27527 فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی شده از 9122 فرعی از اصلی مذکور 22 قدیم
8 جدید
27/28 شش دانگ
جای مغازه
57,000,000 1,554,960,000
3 خیابان رسالت، انتهای کوی سوسنگرد، کوچه 6 متری شهید اسکوئی، انتهای کوچه 4 متری 817/8028 3 تفکیکی از قطعه 7 از پلاک 176 فرعی از 8027 اصلی 191/30 شش دانگ عرصه مسکونی 18,000,000 3,443,400,000
 
 میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% قیمت کل پایه هر یک از واحدها می باشد.
1.سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
2.هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
3.سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35535077-041 تماس حاصل فرمایید.

مستندات مورد نیاز برای هر مزایده را در لینک های ذیل دانلود نمایید:

قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان رسالت کوی سوسنگرد
مغازه تجاری واقع در خیابان رسالت انتهای کوی سوسنگردقطعه 22
مغازه تجاری واقع در خیابان رسالت انتهای کوی سوسنگرد قطعه 86

 


آلبوم تصاویرمزایده عمومی املاک مازاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات

واحد ارجاع دهنده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز
PDF چاپ چاپ