جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 18 مهر 1398     |     کد : 1546

#آگهی_مناقصه_عمومی

سازمان عمران تبریز در نظردارد عملیات زیر را طبق برآورد اولیه از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

.

#سازمان_عمران_تبریز
#آگهی_مناقصه_عمومی


سازمان عمران تبریز در نظردارد عملیات زیر را طبق برآورد اولیه از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.پیمانکاران دارای کارخانه آسفالت و اکیپ پخش مجرب میتوانند در مناقصه های ذیل شرکت نمایند.
1) عملیات اجرایی پخت، حمل، پخش، قیر پاشی و کمپکت آسفالت سطح مناطق 4 و 6 شهرداری تبریز
2) عملیات اجرایی پخت، حمل، پخش، قیر پاشی و کمپکت آسفالت سطح مناطق 3 و 7 شهرداری تبریز
3) عملیات اجرایی پخت، حمل، پخش، قیر پاشی و کمپکت آسفالت سطح مناطق 1 و 8 و 10 شهرداری تبریز
4) عملیات اجرایی پخت، حمل، پخش، قیر پاشی و کمپکت آسفالت سطح مناطق 2 و 5 و 9 شهرداری تبریز
محل فروش اسناد : تبریز- آخر خیابان صائب-دبیرخانه سازمان عمران تبریز

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان عمران واقع در تبریز- آخر خیابان صائب مراجعه و یا با تلفن 34769583 -041تماس حاصل نمایند 
روابط عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز

📱کانال خبری سازمان عمران تبریز👇
 https://t.me/sazmanomrantabriz
🖥سایت اینترنتی سازمان عمران تبریز👇
http://omran.tabriz.ir


آلبوم تصاویرسازمان عمران تبریز در نظردارد عملیات زیر را طبق برآورد اولیه از طریق مناقصه عمومی و با شرایط ذیل به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

واحد ارجاع دهنده سازمان عمران تبریز
PDF چاپ چاپ