يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 30 خرداد 1398     |     کد : 1507

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه 3

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز ماخوذه در نظر دارد تعدادی از املاک به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز ماخوذه در نظر دارد تعدادی از املاک به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی – مابین رسالت و چهارراه لاله – ساختمان شهرداری منطقه 3 مراجعه نمایند%
 
 
 
ردیف عنوان مساحت(مترمربع) قیمت کارشناسی (هرمترمربع) ارزش ملک سپرده شرکت در مزایده (ریال) نوع سند سایر شرایط
1 زیر زمین تجاری پروژه مهدیه (خیابان سالاری) 30/694 000/000/95 000/500/958/65 000/925/297/3 قرارداد واگذاری 50% نقدی و 50% مابقی بصورت اقساط 12 ماهه
2 قطعه شماره 6 مسکونی تفکیکی از پلاک 1100 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز واقع در خیابان اوحدی (ولیعصر)- یوسف اعتصامی – حد جنوبی آپارتمانهای پردیس 1148 000/000/55 000/000/140/63 000/000/157/3 قرارداد واگذاری 50% نقدی و 50% مابقی بصورت اقساط 6 ماهه
3 قطعه 17 مفروزی و مجزی از 12179 با کاربری مسکونی- بلوار فروردین - امتداد فلاح نژاد 75/176 000/000/25 000/750/418/4 500/937/220 سند رسمی پرداخت بصورت نقدی
4 قطعه شماره 2 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران – انتهای شهرک طالقانی- نرسیده به اتوبان شهید کسایی – نبش الهیه – مسکونی 61/199 000/000/25 000/250/990/4 500/512/249 قرارداد واگذاری پرداخت بصورت نقدی
5 قطعه زمین با کاربری پارکینگ واقع در خیابان 17 شهریور – کوچه امامزاده – سه راهی لک لر 30/760 000/000/35 000/500/610/26 000/525/330/1 قرارداد واگذاری پرداخت بصورت نقدی
6 قطعه شماره 4 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران – انتهای شهرک طالقانی- نرسیده به اتوبان شهید کسایی – نبش الهیه – مسکونی 63/199 000/000/25 000/750/990/4 500/537/249 قرارداد واگذاری پرداخت بصورت نقدی
7 قطعه شماره 5 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران – انتهای شهرک طالقانی- نرسیده به اتوبان شهید کسایی – نبش الهیه – مسکونی 64/199 000/000/25 000/000/991/4 000/550/249 قرارداد واگذاری پرداخت بصورت نقدی
                                                                                                          جمع کل (کلیه ارقام به ریال می باشد) 000/750/099/175
 
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک (ذکر شده در جدول) بصورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شماره 1001325843 در وجه شهرداری منطقه 3 تبریز می باشد.
2- آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مزایده گذار و محل آن تا ساعت 13:30 روز سه شنبه مورخه 11/4/98 به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی – مابین تقاطع رسالت و چهار راه لاله خواهد بود.
3- تاریخ بازگشایی پیشنهادات و محل آن ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخه 11/4/98 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز واقع در خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.
4- شرکت کنندگان صرفاً 48 ساعت قبل از زمان بازگشایی پاکات پیشنهادات حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق افتتاح و بازکردن پیشنهادات را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
5- پیشنهادات مبهم ، مشروط ، و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر  و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
6- هزینه چاپ آگهی و ارزیابی کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر شده است. ..... (اقدام کننده : باغبان)
                                                          داود طالب نژاد
                                                                   شهرداری منطقه
رونوشت :
 


PDF چاپ چاپ