جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 9 تير 1398     |     کد : 1499

آگهی فراخوان عمومی

آگهی فراخوان عمومی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 83/7498 مورخه 18/11/97 هیات مدیره محترم سازمان، در راستای ساماندهی مشاغل شهری اعم از دستفروشان - وانت بارها، ایجاد بازارچه های موقت روزانه (عصر، شب)و هفتگی ازکاراژهای راکد بالای 500متر واقع در سطح شهر تبریز جهت شناسائی محل ،از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به همکاری نماید،

سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 83/7498 مورخه 18/11/97 هیات مدیره محترم سازمان، در راستای ساماندهی مشاغل شهری اعم از دستفروشان - وانت بارها، ایجاد بازارچه های موقت روزانه (عصر، شب)و هفتگی ازکاراژهای راکد بالای 500متر واقع در سطح شهر تبریز جهت شناسائی محل ،از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به همکاری نماید، لذا علاقمندان  می توانند مشخصات ملک یا محل مورد نظر خود با قید نوع مالکیت ، متراژ  و آدرس محل رابه همراه اسناد مربوطه جهت شناسائی در پاکت در بسته از تاریخ 09/04/98 روز یکشنبه تامورخه 09/60/98 روز شنبه  به دبیرخانه سازمان واقع در تبریز، بلوار توانیر فلکه گلپارک تحویل نمایند ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 041-33282013 داخلی 136 تماس و یا از طریق اینترنتی http/www.mayadin.tabriz.ir ارتباط حاصل فرمایند.
  • کلیه اسناد رسیده در سازمان بررسی خواهد شد.
  • نوع کاربری زمین های پیشنهادی مالکان جهت بهره برداری موقت با حفظ وضع موجود وبدون تغییرکاربری در زمینه های مورد نیاز به شــرط تصویب بررسی خواهــد شد و سازمان تعهد هیچگونه تغییر کاربری را نخواهد داشت.
  • ارائه اسناد و پیشنهاد، حتی بررسی و سیر مراحل آن در سازمان تا لحظه انعقاد قرارداد، هیچگونه اولویت یا ایجاد حقی برای پیشنهاد دهنده نمی نماید ، صرفاً در صورت احراز شایستگی محل از حیث بهره برداری با جمع آوری و جمع بندی اسناد و مدارک مورد نیاز پس از طی مراحل قانونی نسبت به برگزاری فراخوان ویا مناقصه محدود در بین اشخاص واجد شرایط اقدام خواهد شــد.
                                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                    ابراهیم محمدی مدیرعامل سازمان
                                                                                                    میادین و ساماندهی مشاغل شهری
                                                                                             شهرداری تبریز
 


PDF چاپ چاپ