جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 17 تير 1398     |     کد : 1495

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهردار ی منطقه 10 تبریز

شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت مدارک مناقصه از تاریخ نشر آگهی به امور قراردادهای معاونت فنی وعمرانی منطقه واقع در شهرک ارم پایین تر از بیمارستان عالی نسب جنب پارک جنگلی ارم ساختمان شهرداری منطقه 10 مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 12:30 روز شنبه مورخه29/04/98 به دبیرخانه تحویل نمایند.
ردیف عنوان پروژه حداقل رتبه مورد نیاز مبلغ برآورد اولیه (ريال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ريال)
1 اکیپ دستمزدی اجرای آسفالت  دستی ولکه گیری(فاز دوم)(معابر منتهی به شهرک ارم ، خیابان انقلاب،شمس تبریزی و... بقیه آدر س های ابلاغی توسط کارفرما در سطح منطقه 5راه وترابری 000/000/500/1 000/000/75
2 پروژه احداث جدول وپله (فاز 2) خیابان هاو معابر منتهی به انقلاب، پارک شقایق، 12 متری شهید برزگر و... بقیه آدرسهای ابلاغی در سطح منطقه (تجدید مناقصه) 5 ساختمان(ابنیه)
یا5راه وترابری 
000/000/700/2 000/000/135
3 پروژه نرده گذاری در رفوژ وسط اتوبان پاسداران زیر پل عابر گذر خروجی شهرک ارم و بقیه آدرس های ابلاغی کارفرما در سطح منطقه (تجدید مناقصه) 5 ساختمان(ابنیه)
یا5راه وترابری
000/000/500/1 000/000/75
4 پروژه نرده گذاری در رفوژ وسط اتوبان پاسداران زیر پل عابر گذر جایگاه دو منظوره نیایش و بقیه آدرس های ابلاغی کارفرما در سطح منطقه  (تجدید مناقصه) 5 ساختمان(ابنیه)
یا5راه وترابری 
000/000/500/1 000/000/75
5 پروژه کفسازی، بهسازی و مناسب سازی معابر (فاز دوم) خیابان های انقلاب، شمس تبریزی، مفتح و.... بقیه آدرس های ابلاغی توسط کارفرما در سطح منطقه 5 ساختمان(ابنیه)
یا5راه وترابری
000/000/000/2 000/000/100
 
  1. تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادات ساعت 13:30روزشنبه مورخه 29/ 04/98 در محل اتاق جلسات ساختمان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش لاله زار جنوبی می باشد و حضور کلیه پیشنهاد دهندگان درجلسه آزاد است.
  2. شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.
  3. کل هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
  4. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
  5. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد مناقصه مندرج است.
 
رسول وظیفه شناس -شهردار منطقه 10
 


PDF چاپ چاپ