شنبه 17 خرداد 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 22 خرداد 1398     |     کد : 1482

#آگهی_مزایده

آگهی مزایده عمومی

سازمان عمران تبریز در نظر داردتعدادی املاک، تجهیزات اسقاطی، آهن آلات واقلام مازاد ضایعاتی خود را طبق لیست ذیل و بشرح مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

 
🔔 سازمان عمران تبریز در نظر داردتعدادی املاک، تجهیزات اسقاطی، آهن آلات واقلام مازاد ضایعاتی خود را طبق لیست ذیل و بشرح مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
- شرکت کنندگان از تاریخ 98/3/18 تا تاریخ 98/4/4 جهت اخذ اسناد مزایده فرصت دارند .
- متقاضیان می توانند جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 34769583-041 واحد امور قراردادهای سازمان واقع در تبریز – آخر خیابان صائب – سازمان عمران تبریز تماس حاصل نمایند .
- محل تحویل اسناد مزایده و تحویل پاکات : تبریز-آخر خیابان صائب – دبیرخانه سازمان عمران تبریز- 30-34785929-041
 
 
روابط عمومی سازمان عمران شهرداری تبریز
 


آلبوم تصاویرآگهی مزایده عمومی

PDF چاپ چاپ