يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398     |     کد : 1480

فراخوان

فراخوان ایده پردازی با موضوع درآمدهای پایدار شهری

مدیریت سرمایه گذاری شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد از عموم شهروندان که دارای ایده ، طرح ، پروژه ، و یا سایر زمینه های قابل مشارکت و سرمایه گذاری که با شهرداری تبریز می توانند اجرا و پیاده سازی نمایند دعوت به ارائه ایده می نماید .

مدیریت سرمایه گذاری شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد از عموم شهروندان که دارای ایده ،  طرح ،  پروژه ، و یا سایر زمینه های قابل مشارکت و سرمایه گذاری که با شهرداری  تبریز می توانند اجرا و پیاده سازی نمایند دعوت به ارائه ایده می نماید .
لذا افراد ، موسسات  ، شهروندان ، سرمایه گذاران بخش خصوصی ،  ادارات و نهادهای دولتی و مراکز دانشگاهی مستقر در شهر تبریز در کلیه زمینه های (تجاری ، خدماتی ، گردشگری ، شهر هوشمند ، عمرانی ، مالی ، الکترونیکی ) در جهت افزایش درآمد و ظرفیت اقتصاد شهری ،اشتغالزایی ،  توسعه خدمات شهری و تسهیل ارائه خدمات به عموم شهروندان و ایجاد درآمد برای شهروندان که می توانند با شهرداری تبریز بصورت مشارکتی پروژه ای را اجرا نمایند ایده های خود را به آدرس ایمیل  investment@tabriz.ir و  یا به صورت مکتوب حداقل  درسه صفحه به مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری کلانشهر تبریز همراه با مشخصات و شماره تماس تحویل نمایند  تا در اسرع وقت جهت ارائه توضیحات لازم و نحوه انجام و پیاده سازی و فراهم نمودن زمینه اجرا اقدامات لازم معمول گردد
 
  • زمان ارسال سه ماه بعد از تاریخ انتشار فراخوان
  • آدرس مدیریت سرمایه گذاری  : چایکنار بعد از پل سنگی نرسیده به شهرداری منطقه یک – باغ صبای تبریزی
  • شماره تلفن 04135249791
 
مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ