يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 31 ارديبهشت 1398     |     کد : 1476

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی منطقه هشت شهرداری تبریز

منطقه هشت شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای صلاحیت و رتبه لازم از مراجع زیر صلاح باشند و به شرح اسناد مناقصه واگذار نمایند.

منطقه هشت شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای صلاحیت و رتبه لازم از مراجع زیر صلاح باشند و به شرح اسناد مناقصه واگذار نمایند. واجدین شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشرآگهی تا ساعت  00 : 13 مورخه 12/03/1398 به امور قراردادهای منطقه واقع در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر- ساختمان شهرداری منطقه -مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 30: 13 روز دوشنبه مورخه 13/03/1398 به دبیرخانه شهرداری منطقه واقع در در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر - ساختمان شهرداری منطقه 8 تحویل نمایند .
  عنوان پروژه مبلغ برآورد اولیه  (ریال) مبلغ سپرده  (ریال) حداقل رتبه
1 محوطه سازی و تکمیل مغازه های درب استانبول 000/000/700/2 000/000/135 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
2 بهسازی و مرمت کفسازی بستر مهرانه رود ( حد فاصل پل قاری تا پل فلسطین) 000/000/000/2 000/000/100 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
3 تعمیر، تجهیز پارک های سطح منطقه 000/000/000/1 000/000/50 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
4 ساماندهی و بهینه سازی شبکه آب خام سطح منطقه 000/000/500/2 000/000/125  
پایه پنج در رشته  ابنیه یاراه وترابری یا تاسیسات مکانیکی
 
5 مرمت و بهسازی پیاده روها در خیابان راسته کوچه، شریعتی شمالی و سایر پیاده روهای سطح منطقه 000/000/000/2 000/000/100 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
6 جدول گذاری در خیابان شریعتی شمالی و جنوبی، شهید بهشتی شمالی، شهید رضانژاد، جمهوری و سایر معابر سطح منطقه 000/000/000/2 000/000/100 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
7 کفسازی و اجرای آبرو کوچه میار میار و کوچه پاساژ و سایر معابر سطح منطقه 000/000/850/3 000/500/192  
پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
8 لکه گیری ، حمل وپخش آسفالت در خیابانهای ارتش، بهادری، بهشتی شمالی، محققی وسایر معابرهای سطح منطقه 000/000/000/2 000/000/100 پایه پنج در رشته راه وترابری
 
- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات وقرائت پیشنهادات ساعت 30/14 روز دوشنبه مورخه 13/03/1398 درمحل خیابان آزادی چهار راه ابوریحان ساختمان مرکزی شهرداری تبریز خواهد بود حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه آزاد می باشد.
- شهرداری در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات مختار است ونیز کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 
 
- هيچ کدام از اعضاي (اصلي- علي البدل ) شرکت نبايد مشمول قانون ممنوعيت موضوع قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي باشند.- سایر اطلاعات وجزئیات مناقصه در اسناد معامله مندرج می باشد.
 
 
رضا پاک نهاد
شهردار منطقه 
 


PDF چاپ چاپ