شنبه 15 آذر 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 1 خرداد 1398     |     کد : 1473

آگهی مناقصه عمومی عمرانی

آگهی مناقصه عمومی عمرانی شهرداری منطقه 6 تبریز

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 1398 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی  مشروحه زیر را در سال 1398 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :
ردیف پروژه مبلغ برآورد
 ( ریال)
مبلغ سپرده
(ریال)
رتبه مورد نیاز
1 جدولگذاری و کفسازی در کویهای صنعتی، جاده مایان، جاده سنتو و سایر محلهای ابلاغی 000/000/000/3 000/000/150 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و ترابری یا رتبه دو پیمانکاری حقیقی
 
2 جدولگذاری و کفسازی در راه آهن، رسالت، خطیب و سایر محلهای ابلاغی 000/000/500/2 000/000/125 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و ترابری یا رتبه دو پیمانکاری حقیقی
 
3 جدولگذاری و کفسازی در شهرک امام، قراملک، شنب غازان، دامپزشکی و سایر محلهای ابلاغی 000/000/500/2 000/000/125 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و ترابری یا رتبه دو پیمانکاری حقیقی
 
4 جدولگذاری در معابر آناخاتون، اوغلی و سایر محلهای ابلاغی 000/000/000/2 000/000/100 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه و ترابری یا رتبه سه پیمانکاری حقیقی
 
5 تامین اکیپ بنایی کارگاه امانی 000/000/200/1 000/000/60 پایه پنج در رشته ابنیه یا رتبه سه پیمانکاری حقیقی
6 آسفالت دستی معابر و لکه گیری کویهای صنعتی و قراملک و محلهای ابلاغی 000/000/500/3 000/000/175 پایه پنج در رشته راه و ترابری
7 زیرسازی و پخش آسفالت در شهرک امام، خطیب و شنب غازان و سایر محلهای ابلاغی 000/000/000/3 000/000/150 پایه پنج در رشته راه و ترابری
8 زیرسازی و پخش آسفالت درمعابر روستاهای الحاقی
 ( سهلان – آناخاتون ) و سایر محلهای ابلاغی
000/000/000/3 000/000/150 پایه پنج در رشته راه و ترابری
 

لذا از شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود ، با رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی،جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 01/03/1398 لغایت 20/03/1398 به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو – میدان کارگر– شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. مدارک مورد نیاز جهت اخذ اسناد :1- مدارک احراز صلاحیت شرکت 2- آخرین آگهی تغییرات شرکت 3-آگهی تاسیس4-رتبه بندی شرکت میباشد.  تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه روز دوشنبه مورخه 20/03/1398 تا ساعت 30/13 میباشد و بازگشایی پاکت ها در همان روز مورخه 20/03/1398 ساعت 30/14 واقع در خیابان آزادی – چهارراه ابوریحان – نبش خیابان لاله زار جنوبی – شهرداری تبریز بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود. ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
                                                                     سامان احمد زاده – شهردار منطقه شش


PDF چاپ چاپ