يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 4 خرداد 1398     |     کد : 1471

آگهی مزایده املاک

آگهی مزایده املاک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز

املاک مازاد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز از طریق مازیده عمومی بفروش می رسد.

به گزارش امور ارتباطات فاوا، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6253/15/2 مورخ 1397/11/09 املاک مازاد خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی تا مورخ 1398/03/20 به امور مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت – نبش خیابان مقصودیه و مصلی مراجعه و تحویل و یا از طریق لینک های ذیل مستندات لازم را دانلود نمایند.

مستندات مورد نیاز برای هر مزایده را در لینک های ذیل دانلود نمایید:

مغازه تجاری واقع در خیابان شریعتی شمالی پاساژ برق
قطعه زمین مسکونی واقع در خیابان رسالت کوی سوسنگرد


PDF چاپ چاپ