يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 7 خرداد 1398     |     کد : 1470

آگهي مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استنادمجوزهای شماره 6/3/3926 مورخه 29/02/1398 و 6/3/3924 مورخه 29/02/1398 و 6/3/3928 مورخه 29/02/1398 و 6/3/3925 مورخه 29/02/1398 و 66/3/1795 مورخه 04/02/1398 و 6/3/3927 مورخه 29/02/1398 و 6/3/1793 مورخه 04/02/1398 عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را به مناقصه بگذارد.

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استنادمجوزهای شماره 6/3/3926 مورخه 29/02/1398  و 6/3/3924 مورخه 29/02/1398  و 6/3/3928 مورخه 29/02/1398  و 6/3/3925 مورخه 29/02/1398  و 66/3/1795 مورخه 04/02/1398 و  6/3/3927 مورخه 29/02/1398 و 6/3/1793 مورخه 04/02/1398 عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را  به مناقصه بگذارد.

رردیف عنوان پروژه مبلغ براورد اولیه مبلغ سپرده پایه مورد نیاز
1 پروژه احداث پارک محله ای و سرویس بهداشتی در یوسف آباد 000/000/000/5
 (ریال)
000/000/250
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه
2 پروژه احداث میدان فوتبال چمن مصنوعی در ولی امر    000/000/000/6
 (ریال)
000/000/300
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه
3 پروژه احداث دیوارو اجرای نمای بخشی از دیوار اطراف ربع رشیدی    000/000/000/5
 (ریال)
000/000/250
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته ابنیه
4 پروژه نرده گذاری در محلات توانیر، گلکار، یوسف آباد، هفت تیر و سایر محلات در صورت نیاز    000/000/000/5
 (ریال)
000/000/250
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه
5 پروژه احداث کانال و جدول گذاری و بهسازی تقاطعها(تجدید مناقصه) 000/000/000/3
 (ریال)
000/000/150
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه
6 پروژه مقاوم سازی و بهسازی پل سربالایی ولیعصر به بلوار 29 بهمن    000/000/000/17
 (ریال)
000/000/850
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه بهمراه روزمه کاری درزمینه مقاوم سازی سازه های بتنی
7 پروژه احداث سرویس بهداشتی در چهارراه عباسی( تجدید مناقصه) 000/000/300/1
 (ریال)
000/000/65
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته ابنیه
 
 
لذا از شركتهای واجد شرایط و رتبه بندی و دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  بر اساس حداقل پایه های ذکر شده دعوت میشود از تاریخ انتشار آگهی تا مورخه 17/03/1398 با در دست داشتن پایه به روز و آخرین آگهی تغییرات شرکت جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي  منطقه مستقر در ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداري منطقه يك واقع در خیابان دو بانده گلکار انتهای خیابان ترافیک جنب پارک مینیاتور مراجعه نمایند . آخرین مهلت قبول پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری منطقه یک واقع در خیابان فارابی نرسیده به پل بهشتی ساختمان شهرداری منطقه یک مورخه 18/03/1398 تا ساعت 13:30 بوده و تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات روز شنبه مورخه 18/03/1398 ساعت 14:30 واقع در خیابان آزادی – چهار راه ابوریحان – نبش لاله زار جنوبی – ساختمان شهرداری تبریز – اتاق جلسه می باشد . رعایت ظرفیت کاری و پروژه های در دست اجرای پیمانکاران  الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده شرکت های مربوطه  خواهد بود.  بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود . ضمناً شرکتها و پیمانکاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شهرداری مراجعه نمایند .
 
                                                                                                               محمدرضا قربانیان تبریزی
                                                                                                                شهردار منطقه یک           
 


PDF چاپ چاپ