يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 8 خرداد 1398     |     کد : 1468

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه چهار تبریز

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح ذیل از طریق تشریفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای رتبه دار و واجد شرایط واگذار نماید

شهرداری منطقه چهار تبریز در نظر دارد  تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح ذیل از طریق تشریفات مناقصه عمومی به پیمانکاران و  شرکتهای رتبه دار و واجد شرایط واگذار نماید لذا داوطلبین می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قرارداد منطقه چهار واقع در خیابان آذربایجان ـ جنب اداره کار و امور اجتماعی ساختمان قدیم شهرداری منطقه چهار مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 25/3/98 به دبیرخانه منطقه تحویل نمایند.
 
1 ـ تهیه ، حمل و پخش آسفالت لکه گیری محلات ضلع غربی بلوار منجم برآورد اولیه 000/000/000/5 ریال و سپرده 000/000/250 ریال.
2 ـ تهیه ، حمل و پخش آسفالت لکه گیری محلات ضلع شمالی چایکنار برآورد اولیه 000/000/000/5 ریال و سپرده 000/000/250 ریال.
3-نرده کشی زیر پل واقع در بلوار شهید نجاتی مقابل میدان تره بار و زیر پل عابر ومقابل جایگاه cng در پاسداران با برآورد اولیه 000/000/900/1 ریال و سپرده 000/000/95 ریال.
4-تامین اکیپ امانی جهت تخریب ، اجرای دیوار شکسته و عملیات عمرانی در معابر ضلع شرقی بلوار آذربایجان با برآورد اولیه 000/000/500/1 ريال و سپرده 000/000/75 ريال.
5- برداشت و ترسیم نقشه کاداستر باقیمانده ملکی شهرداری و شخصی به مساحت 275 هکتار در داخل پارک بزرگ با کد بندی کامل بصورت utm با برآورد اولیه 000/000/100/1 ريال و سپرده 000/000/55 ريال.
 
ـ تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادات ساعت 14:30 روز شنبه مورخه 25/3/98 در ساختمان جدید شهرداری تبریز خواهد بود و حضور شرکت کنندگان درجلسه آزاد می باشد.
ـ شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد .
ـ کل هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد .
ـ سایر اطلاعات و جزئیات معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد .     
               
 
 
اکبر امجدی
شهردار منطقه چهار تبریز
 
 
 
 
 
 


PDF چاپ چاپ