يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 8 خرداد 1398     |     کد : 1467

آگهی مناقصه آزاد

آگهی مناقصه آزاد شهرداری منطقه 9 تبریز

شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه آزاد(عمومی) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

شهرداری منطقه 9 تبریز در نظر دارد پروژه هایی با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه آزاد(عمومی) به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
عنوان پروژه برآورد اولیه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال) پایه لازم مبلغ خرید اسناد (ریال)
عملیات آسفالت رمپهای شمالی طرح شبدری آزاد راه پیامبر اعظم و تکمیل کمربند میانی خاوران و ورودی جدید ائل باغی -/000/000/000/25 -/000/000/250/1 پایه 5  راه و ترابری 000/500
اجرای سفت کاری ساختمان ایستگاه آتش نشانی خاوران -/000/000/000/20 -/000/000/000/1 پایه 5  ساختمان 000/500
 
 
لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط،دارای صلاحیت،ظرفیت و پایه لازم دعوت بعمل می آید از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت مدارک و اسناد مناقصه پس از واریز مبلغ خرید اسناد به حساب جاری شماره 1001466324 بانک شهر  شعبه دروازه تهران بنام شهرداری منطقه 9 تبریز با در دست داشتن اصل فیش بانکی و فلش مموری به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه (بشماره تلفن 8-36324237-041)واقع در تبریز- بلوار شهدای غواص-تقاطع جاده باسمنج با بلوار مردانی آذر(اول جاده زرنق) مراجعه نمایند.
1- آخرین مهلت قبول پیشنهادات نهایتاً تا ساعت 14:30  روز یکشنبه مورخ 19/03/1398 بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت  15 روز یکشنبه مورخ مورخ 19/03/1398 در کمیسیون معاملات شهرداری تبریز به آدرس: خیابان آزادی- مابین ابوریحان و حکیم نظامی، نبش لاله زار جنوبی (واقع در اتاق جلسه شماره چهار ساختمان مرکزی شهرداری تبریز)  باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در جلسه مناقصه آزاد است .
2-  شهرداری تبریز در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
3-  هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
4-  هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
5-  سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه درج شده است ./.
 
                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                   بهرام نسیانی
                                                                                                                                                                                           شهردار منطقه 9 تبریز
 


PDF چاپ چاپ