شنبه 17 خرداد 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 5 خرداد 1398     |     کد : 1458

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 7 تبریز

شهرداری منطقه 7 تبریز برابر مجوز های ماخوذه در نظر دارد پروژه های عمرانی خود را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.آلبوم تصاویرآگهی مناقصه عمومی

PDF چاپ چاپ