يکشنبه 22 فروردين 1400 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 21 ارديبهشت 1398     |     کد : 1453

((آگهی مزایده))

تبليغات بدنه و داخل(پوستر و دستگیره تبلیغاتی) تعداد 40 دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين مسير BRT و 20 دستگاه از اتوبوسهای بخش خصوصی

 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوزهیئت مدیره محترم در نظر دارد تبليغات بدنه و داخل(پوستر و دستگیره تبلیغاتی) تعداد 40 دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين مسير BRT و 20 دستگاه از اتوبوسهای بخش خصوصی را در دو پک  از طريق مزايده با قیمت پایه سال اول برای پک 1 (40 دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين مسير BRT) مبلغ 8،734،500،000 ریال و قیمت پایه برای پک 2  (20دستگاه از اتوبوسهای بخش خصوصی ) مبلغ 2،183،625،000 ریال بمدت سه سال شمسی با افزایش سالانه 15% برای سالهای دوم و سوم به کانونها و شرکتهای داراي مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار نمايد لذاعلاقمندان به شرکت در مزایده ميتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (به غیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت آخر وقت اداری(14/304) روزچهار شنبه مورخه 98/3/1 به نشانی تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن32671513 تماس حاصل فرمایند.
الف)محل دريافت اسناد مزايده: تبريز-بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واحدامور قراردادها
ب)ميزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی : سپرده پک 1  به مبلغ  175،390،000 ریال و سپرده پک 2 به مبلغ 44،372،500 ریال واریز به شماره شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه و يا ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه
ج)مهلت ارائه اسناد: از تاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري(14/30) روزچهارشنبه مورخه98/3/1
د)زمان و مكان برگزاري مزايده: مورخه 1/3/98ساعت30/14 بعد از ظهرروزچهار شنبه، تبريز بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.
 
                                                                                            شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه


آلبوم تصاویر((آگهی مزایده))

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ