چهارشنبه 1 خرداد 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 21 ارديبهشت 1398     |     کد : 1453

((آگهی مزایده))

تبليغات بدنه و داخل(پوستر و دستگیره تبلیغاتی) تعداد 40 دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين مسير BRT و 20 دستگاه از اتوبوسهای بخش خصوصی

 شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوزهیئت مدیره محترم در نظر دارد تبليغات بدنه و داخل(پوستر و دستگیره تبلیغاتی) تعداد 40 دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين مسير BRT و 20 دستگاه از اتوبوسهای بخش خصوصی را در دو پک  از طريق مزايده با قیمت پایه سال اول برای پک 1 (40 دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين مسير BRT) مبلغ 8،734،500،000 ریال و قیمت پایه برای پک 2  (20دستگاه از اتوبوسهای بخش خصوصی ) مبلغ 2،183،625،000 ریال بمدت سه سال شمسی با افزایش سالانه 15% برای سالهای دوم و سوم به کانونها و شرکتهای داراي مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار نمايد لذاعلاقمندان به شرکت در مزایده ميتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (به غیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت آخر وقت اداری(14/304) روزچهار شنبه مورخه 98/3/1 به نشانی تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن32671513 تماس حاصل فرمایند.
الف)محل دريافت اسناد مزايده: تبريز-بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واحدامور قراردادها
ب)ميزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی : سپرده پک 1  به مبلغ  175،390،000 ریال و سپرده پک 2 به مبلغ 44،372،500 ریال واریز به شماره شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه و يا ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه
ج)مهلت ارائه اسناد: از تاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري(14/30) روزچهارشنبه مورخه98/3/1
د)زمان و مكان برگزاري مزايده: مورخه 1/3/98ساعت30/14 بعد از ظهرروزچهار شنبه، تبريز بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.
 
                                                                                            شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه


آلبوم تصاویر((آگهی مزایده))

ش حاضری