شنبه 15 آذر 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 28 فروردين 1398     |     کد : 1445

آگهي مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استنادمجوزهای شماره 6/3/424 مورخه 18/01/1398 و 6/3/422 مورخه 18/01/1398 و 6/3/423 مورخه 18/01/1398 و 6/3/420 مورخه 18/01/1398 و 66/3/421 مورخه 18/01/1398 عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را به مناقصه بگذارد.

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استنادمجوزهای شماره 6/3/424 مورخه 18/01/1398  و 6/3/422 مورخه 18/01/1398  و 6/3/423 مورخه 18/01/1398  و 6/3/420 مورخه 18/01/1398   و 66/3/421 مورخه 18/01/1398  عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را  به مناقصه بگذارد.

رردیف عنوان پروژه مبلغ براورد اولیه مبلغ سپرده پایه مورد نیاز
1 پروژه خدمات محله ای و ترمیم معابر و تامین اکیب بنایی درمحلات  یوسف آباد، ولیعصر، چای کنار، عباسی، ملازینال ،کریم خان، دروازه تهران و سایر محلات در صورت نیاز  000/000/000/5
 (ریال)
000/000/250
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه
2 پروژه محوطه سازی ، تامین روشنایی در پارک سلامت واقع در گلکار 000/000/500/9
 (ریال)
000/000/475
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه
3 پروژه توسعه پارک مینیاتور 000/000/000/3
 (ریال)
000/000/150
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه
4 پروژه خدمات محله ای و ترمیم معابر و تامین اکیب بنایی درمحلات ولی امر ، چای کنار، دروازه تهران، ملازینال،گلکار،ولیعصر، عباسی و سایر محلات در صورت نیاز  000/000/000/5
 (ریال)
000/000/250
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه
5 پروژه لای روبی و خاکبرداری در میدان چایی حدفاصل پارک شیرسوار تا بیلانکوه غربی و مهرانه رود حدفاصل پل جواهر تا راهنمایی 000/000/500/4
 (ریال)
000/000/225
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری
 
 
لذا از شركتهای واجد شرایط و رتبه بندی و دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  بر اساس حداقل پایه های ذکر شده دعوت میشود از تاریخ انتشار آگهی تا مورخه 10/02/1398 با در دست داشتن پایه به روز و آخرین آگهی تغییرات شرکت جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي  منطقه مستقر در ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداري منطقه يك واقع در خیابان دو بانده گلکار انتهای خیابان ترافیک جنب پارک مینیاتور مراجعه نمایند . آخرین مهلت قبول پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری منطقه یک واقع در خیابان فارابی نرسیده به پل بهشتی ساختمان شهرداری منطقه یک مورخه 11/02/1398 تا ساعت 13:30 بوده و تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات روز چهارشنبه مورخه 11/02/1398 ساعت 14:30 واقع در خیابان آزادی – چهار راه ابوریحان – نبش لاله زار جنوبی – ساختمان شهرداری تبریز – اتاق جلسه می باشد . رعایت ظرفیت کاری و پروژه های در دست اجرای پیمانکاران  الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده شرکت های مربوطه  خواهد بود.  بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود . ضمناً شرکتها و پیمانکاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شهرداری مراجعه نمایند .
 
محمدرضا قربانیان تبریزی
   شهردار منطقه یک           
 


PDF چاپ چاپ