يکشنبه 17 آذر 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 31 فروردين 1398     |     کد : 1442

آگهی تجدید فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار

آگهی تجدید فراخوان عمومی انتخاب سرمایه گذار سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه مورخه 18 اسفندماه97 هیئت مدیره محترم سازمان در خصوص طراحی ، احداث و راه اندازی مجموعه باغ وحش در محدوده تفرجگاه عینالی (ایستگاه اول تله کابین) به روش سرمایه گذاری مشارکتی (B.O.T) به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید

سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه مورخه 18  اسفندماه97 هیئت مدیره محترم سازمان در خصوص طراحی ، احداث و راه اندازی مجموعه باغ وحش در محدوده تفرجگاه عینالی (ایستگاه اول تله کابین) به روش سرمایه گذاری مشارکتی (B.O.T)  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید فلذا متقاضیان محترم می توانند اسناد و مدارک پروژه را از واحد سرمایه گذاری و مشارکت سازمان واقع در تبریز، اتوبان پاسداران – ورودی تفرجگاه عون بن علی – جنب پاکینگ تله کابین و یا از طریق وب سایت web:eynali.tabriz.ir دریافت نمایند.سازمان در رد و قبول پیشنهادات مختار است – تاریخ آخرین مهلت پیشنهادات از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 11 اردیبهشت ماه 98  خواهد بود به پیشنهادات رسیده بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
روابط عمومی سازمان
 


PDF چاپ چاپ