جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398     |     کد : 1429

 " آگهی مزايده املاک"

آگهی مزایده املاک 21 دستگاه واحد مسکونی ،خدماتی، و تجاری شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

 
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز هیئت مدیره شرکت در نظر دارد تعداد 21 دستگاه  واحد مسکونی  ،خدماتی وتجاری خود را طریق مزایده عمومی براساس قیمت کارشناسی  با اخد 30%  قیمت پیشنهادی بصورت نقد و الباقی بصورت اقساط یکساله به شرح ذیل به فروش برساند لذا متقاضیان محترم(اشخاص حقیقی و حقوقی) می توانند جهت دریافت اوراق مربوطه واسناد مزایده  به نشانی تبریز بلوار پنجم مرداد اداره  مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن  32672166 تماس حاصل نمایند . درضمن متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه به آدرس :Bus. Tabriz. ir   مراجعه نمایند .
1) محل دريافت اسناد مزایده : تبريز -  بلوار پنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز  واحد امور قراردادها
2) ميزان سپرده نقدي ویاضمانتنامه بانکی معتبر جهت شرکت در مزایده : واریز مبلغ سپرده اعلامی هرملک به عنوان سپرده شرکت درمزایده به شماره حساب 1006135007 نزد بانک شهر شعبه آزادی یا ضمانتنامه بانکی بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريزوحومه بااعتبارسه ماهه
3) مهلت ارائه اسناد : ازتاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري (14/30بعد از ظهر) روز یکشنبه مورخه 98/2/15  
4)زمان ومكان برگزاري مزایده  :  روزیکشنبه ساعت 14/30 بعدازظهرمورخه 98/2/15 بلوارپنجم مرداد ساختمان مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه
بديهي است شركت در مزایده به منزله قبول شروط وتكاليف مقرردراسناد مزایده بوده وشركت واحد باتصويب هيئت مديره در رد ياقبول پيشنهادات مختاراست وهزينه درج آگهي ها و کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود ضمناً مشروح شرايط مزایده دراسناد مزایده موجود ميباشد.
 
 
                                                                                                        شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه           
 


آلبوم تصاویر " آگهی مزايده املاک"

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ