جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 11 اسفند 1397     |     کد : 1402

آگهی مزایده

واگذاری فضای تبلیغاتی بدنه و داخل 60 دستگاه اتوبوس

 
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوزهیئت مدیره محترم در نظر دارد تبليغات بدنه و داخل تعداد 40 دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين مسير BRT و 20 دستگاه از اتوبوسهای تک کابین  بخش خصوصی را در دو پک  از طريق مزايده با قیمت پایه سال اول برای پک 1 (40 دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين مسير BRT) مبلغ 8،734،500،000 ریال و قیمت پایه برای پک 2  مبلغ 2،183،625،000 ریال (20دستگاه از اتوبوسهای تک کابین بخش خصوصی ) بمدت سه سال شمسی با افزایش سالانه 15% برای سالهای دوم و سوم به کانونها و شرکتهای داراي مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار نمايد لذاعلاقمندان به شرکت در مزایده ميتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (به غیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت آخر وقت اداری(14/30) روزسه شنبه مورخه 97/12/21 به نشانی تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن32671513 تماس حاصل فرمایند.
الف)محل دريافت اسناد مزايده: تبريز-بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واحدامور قراردادها
ب)ميزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی : سپرده پک 1  به مبلغ  175،390،000 ریال و سپرده پک 2 به مبلغ 44،372،500 ریال واریز به شماره شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه و يا ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه
ج)مهلت ارائه اسناد: از تاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري(14/30) روز سه شنبه مورخه97/12/21
د)زمان و مكان برگزاري مزايده: مورخه 97/12/21ساعت14/30 بعد از ظهرروزسه شنبه، تبريز بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.
 
                                                                                            شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری کلانشهر تبریز


آلبوم تصاویرآگهی مزایده

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ