شنبه 17 خرداد 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 9 اسفند 1397     |     کد : 1400

آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز 


آلبوم تصاویرآگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه پیام آذربایجان -پنجشنبه 9 اسفند ماه 97

PDF چاپ چاپ