چهارشنبه 1 خرداد 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 30 بهمن 1397     |     کد : 1375

مناقصه عمومی

مناقصه عمومی منطقه هشت شهرداری تبریز

منطقه هشت شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای صلاحیت و رتبه لازم از مراجع زیر صلاح باشند و به شرح اسناد مناقصه واگذار نمایند.

منطقه هشت شهرداری تبریز در نظر دارد پروژه های عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای صلاحیت و رتبه لازم از مراجع زیر صلاح باشند و به شرح اسناد مناقصه واگذار نمایند. واجدین شرایط میتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشرآگهی تا ساعت  00 : 13 مورخه 09/12/1397 به امور قراردادهای منطقه واقع در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر- ساختمان شهرداری منطقه -مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 30: 13 روز شنبه مورخه 11/12/1397 به دبیرخانه شهرداری منطقه واقع در در بولوار علامه طباطبایی- پل قاری-ابتدای کوچه مجتهدلر - ساختمان شهرداری منطقه 8 تحویل نمایند .
  عنوان پروژه مبلغ برآورد اولیه  (ریال) مبلغ سپرده  (ریال) حداقل رتبه
1 کفسازی بازار سیگار فروشان، پشت بازار امیر و محدوده بازار تبریز 000/000/000/2 000/000/100 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
2 اجرای سر درب کوچه سید علی حکیم  (تجدید مناقصه) 000/000/000/2 000/000/100 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری یا اشخاص حقیقی دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته مرمت آثار باستانی
3 ساماندهی ومرمت پل شهید بهشتی 000/000/000/3 000/000/150 پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
4 تکمیل مغازه های درب استانبول 000/000/400/2 000/000/120  
پایه پنج در رشته  ابنیه یاراه وترابری
 
5 تهیه واجرای آسانسور ساختمان معاونت خدمات شهری منطقه(تجدید مناقصه) 000/000/150/2 000/500/107 دارای پروانه طراحی ومونتاژ وکسب
6 احداث سرویس های بهداشتی در تیمچه شعربافان ، سرای میرزا شفیع وسرویس های بهداشتی محدوده بازار تبریز 000/000/500/1 000/000/75  
پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
7 اجرای سرویس بهداشتی خیابان جمهوری 000/000/100/1 000/000/55  
پایه پنج در رشته ابنیه یا راه وترابری
8 حمل و پخش آسفالت دستی در معابر سطح منطقه 000/000/000/2 000/000/100 پایه پنج در رشته راه وترابری
 
- تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات وقرائت پیشنهادات ساعت 30/14 روز شنبه مورخه 11/12/1397 درمحل خیابان آزادی چهار راه ابوریحان ساختمان مرکزی شهرداری تبریز خواهد بود حضور کلیه شرکت کنندگان در جلسه آزاد می باشد.
- شهرداری در قبول و یا رد کلیه پیشنهادات مختار است ونیز کلیه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
- هرگاه برندگان اول و دوم از انعقاد قرارداد خودداری نمایند سپرده آنها به ترتیب بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
 
 
- هيچ کدام از اعضاي (اصلي- علي البدل ) شرکت نبايد مشمول قانون ممنوعيت موضوع قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتي باشند.- سایر اطلاعات وجزئیات مناقصه در اسناد معامله مندرج می باشد.
 
  
رضا پاک نهاد
شهردار منطقه 
 


مدیریت سایت