جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 1 بهمن 1397     |     کد : 1334

((آگهی مزایده))

فضای تبلیغاتی بدنه و داخل 70 دستگاه اتوبوس

 
شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوزهیئت مدیره محترم در نظر دارد تبليغات بدنه و داخل تعداد 40 دستگاه از اتوبوسهاي دوكابين و 10دستگاه اتوبوس تک كابين مسير BRT و 20 دستگاه از اتوبوسهای بخش خصوصی را از طريق مزايده با قیمت پایه سال اول 12،373،875،000ریال  بطور سالانه بمدت سه سال شمسی به کانونها و شرکتهای داراي مجوز تبليغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي واگذار نمايد لذاعلاقمندان به شرکت در مزایده ميتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی (به غیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت آخر وقت اداری(14/30) روزشنبه مورخه 97/11/13 به نشانی تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزو حومه به امور قراردادها مراجعه و یا با شماره تلفن32671513 تماس حاصل فرمایند.
الف)محل دريافت اسناد مزايده: تبريز-بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه واحدامور قراردادها
ب)ميزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی : واریز مبلغ 248،177،500ریال به شماره شماره حساب 1006135007  نزد بانك شهرشعبه آزادي بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز و حومه و يا ارائه ضمانتنامه بانكي به مبلغ مذكور بنام شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه با اعتبار سه ماهه
ج)مهلت ارائه اسناد: از تاريخ نشر آگهي لغايت آخر وقت اداري روز شنبه مورخه97/11/13
د)زمان و مكان برگزاري مزايده: مورخه 97/11/13 ساعت14/30 بعد از ظهرروزشنبه، تبريز بلوار پنجم مرداد اداره مركزي شركت واحداتوبوسراني تبريز و حومه
بدیهی است شرکت در مزایده به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده خواهد بود. در ضمن مشروح شرایط عمومی مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد.

                                                                                                                             شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری کلانشهر تبریز


آلبوم تصاویر((آگهی مزایده))

واحد ارجاع دهنده شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه
PDF چاپ چاپ