چهارشنبه 29 خرداد 1398 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 6 دي 1397     |     کد : 1308

آگهي مناقصه عمومی

آگهي مناقصه عمومی شهرداري منطقه يك تبريز

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استنادمجوزهای شماره 6/3/19075 مورخه 21/09/1397 و 6/3/19082 مورخه 21/09/1397 و 6/3/19083 مورخه 21/09/1397 و 6/3/ 19078 مورخه 21/09/1397 و 6/3/19076 مورخه 21/09/1397 عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را به مناقصه بگذارد.

شهرداري منطقه يك تبريز در نظر دارد به استنادمجوزهای شماره 6/3/19075 مورخه 21/09/1397 و 6/3/19082 مورخه 21/09/1397 و 6/3/19083 مورخه 21/09/1397 و 6/3/ 19078 مورخه 21/09/1397 و 6/3/19076 مورخه 21/09/1397 عملیات اجرائی پروژه ی ذیل را  به مناقصه بگذارد.

رردیف عنوان پروژه مبلغ براورد اولیه مبلغ سپرده پایه مورد نیاز
1 پروژه احداث کانال دفع آبهای سطحی ولی امر(کانال زهره)    000/000/000/30
 (ریال)
000/000/500/1
(ریال)
شرکتهای دارای پایه 4 در رشته آب یا راه و ترابری
2 پروژه احداث سیل بند و رسوب گیر در انتهای کانال یوسف آباد    000/000/000/3
 (ریال)
000/000/150
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه
3 پروژه پایدار سازی و ایجاد مخزن و لوله گذاری آب خام و سیستم آبیاری قطره ای جهت ایجاد فضای سبز در ترانشه های احمد آباد و ملازینال   000/000/500/4
 (ریال)
000/000/225
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه
4 پروژه تهیه و نصب گاردریل در ( پاسداران، ولی امر، توانیر ،دروازه تهران و رمپ پل کابلی) و سایر محلات مورد نیاز 000/000/400/1
 (ریال)
000/000/70
(ریال)
حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری
 
 
لذا از شركتهای واجد شرایط و رتبه بندی و دارای صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  بر اساس حداقل پایه های ذکر شده دعوت میشود از تاریخ انتشار آگهی تا مورخه 18/10/97 با در دست داشتن پایه به روز و آخرین آگهی تغییرات شرکت جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهاي  منطقه مستقر در ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداري منطقه يك واقع در خیابان دو بانده گلکار انتهای خیابان ترافیک جنب پارک مینیاتور مراجعه نمایند . آخرین مهلت قبول پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری منطقه یک واقع در خیابان فارابی نرسیده به پل بهشتی ساختمان شهرداری منطقه یک مورخه 19/10/97 تا ساعت 13:30 بوده و تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات روز چهارشنبه مورخه 19/10/97 ساعت 14:30 واقع در خیابان آزادی – چهار راه ابوریحان – نبش لاله زار جنوبی – ساختمان شهرداری تبریز – اتاق جلسه می باشد . رعایت ظرفیت کاری و پروژه های در دست اجرای پیمانکاران  الزامی بوده و مسئولیت آن به عهده شرکت های مربوطه  خواهد بود.  بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود . ضمناً شرکتها و پیمانکاران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی شهرداری مراجعه نمایند .
 
 
محمدرضا قربانیان تبریزی
شهردار منطقه یک
 


PDF چاپ چاپ