چهارشنبه 29 اسفند 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 3 دي 1397     |     کد : 1305

آگهی ؛

فراخوان مناقصه شماره ( 210-97 )

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا انجام "خدمات فنی و مهندسی تعمیرات و نگهداری شبکه برق بالاسری 1500 ولت فاز اول و دوم خط یک قطار شهری تبریز در سال 98-97" را به پیمانکار ذیصلاح واجد شرایط واگذاری نماید.

1- صلاحیت مورد نیاز :حداقل گواهی صلاحیت پایه 5 در رشته نیرو

2- محل و زمان فروش توام اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه: فروش اسناد،طی ساعات اداری مورخه 1397/10/15 لغایت 1397/10/18 صورت خواهد پذیرفت و شرکت های داوطلب ذیصلاح می توانند جهت خرید اسناد، با ارائه معرفی نامه رسمی و رسید واریز بهای اسناد به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره 100809774440 نزد بانک شهر؛ شعبه شهرداری تبریز به نام "شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز" ضمن مراجعه به مدیریت امور حقوقی و قرارداد های شرکت به آدرس "تبریز بلوار 29 بهمن – طبقه اول ساختمان قطار شهری تبریز و حومه- اتاق 114" اسناد را دریافت نموده و جهت تکمیل اطلاعات با شماره (تلفن:0413329001 داخلی 1071) تماس حاصل نمایند.

3- هزینه فراخوان بشرح مندرج در اسناد بر عهده برنده مناقصه می باشد.  
 
 ضمناً این آگهی در سایت شرکت به نشانی metro.tabriz.ir  نیز درج می گردد.
 
شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه


آلبوم تصاویرفراخوان مناقصه شماره ( 210-97 )

سیدهادی شاطرموسوی