شنبه 17 خرداد 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 28 آذر 1397     |     کد : 1299

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه فجر آذربایجان -چهارشنبه 28 آذر ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز


آلبوم تصاویرآگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه فجر آذربایجان -چهارشنبه 28 آذر ماه 97

PDF چاپ چاپ