چهارشنبه 29 اسفند 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397     |     کد : 1293

آگهى ؛

فراخوان مناقصه شماره ( 180-97 )

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا انجام "خدمات عمومی شامل تنظیفات ایستگهای فاز اول و دوم و دپو ائل گولی و نگهداری فضای سبز پایانه ائل گولی خط یک قطار شهری تبریز در سال 98-97" را به پیمانکار ذیصلاح واجد شرایط واگذاری نماید.

1- صلاحیت مورد نیاز : مناقصه گران بایستی حداقل دارای گواهی صلاحیت ( مجوز کار ) برای ارائه خدمات عمومی باشند.

2- محل و فروش توام اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه:فروش اسناد،طی ساعات اداری مورخه24/9/97 لغایت26/9/97  صورت خواهد پذیرفت و مناقصه گران ذیصلاح می توانند جهت خرید اسناد،با ارائه معرفی نامه رسمی و رسید واریز بهای اسناد به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره 100809774440 نزد بانک شهر،شعبه شهرداری تبریز به نام "شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز"ضمن مراجعه به مدیریت امور حقوقی و قرارداد های شرکت به آدرس "تبریز بلوار 29 بهمن – طبقه اول ساختمان قطار شهری تبریز و حومه- اتاق 114" اسناد را دریافت نموده و جهت تکمیل اطلاعات با شماره (تلفن:0413329001 داخلی 1071) تماس حاصل نمایند.

3- هزینه فراخوان بشرح اسناد بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
 
ضمناً این آگهی در سایت شرکت به نشانی metro.tabriz.ir  نیز درج می گردد.
 
شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه


آلبوم تصاویرفراخوان مناقصه شماره ( 180-97 )

سیدهادی شاطرموسوی