چهارشنبه 29 اسفند 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 15 آبان 1397     |     کد : 1282

آگهی مناقصه ؛

فراخوان مناقصه شماره (160-97)

شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز و حومه در نظر دارد تا انجام « عملیات نگهداری ، تعمیرات و سرویس های پیشگیرانه پست ها؛ کابل های فشار ضعیف و قوی؛ تمامی فضا های فازهای سه گانه و پایانه ائل گلی خط یک قطار شهری تبریز در سال 97 -97 » را به پیمانکار ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.

1- صلاحیت مورد نیاز: حداقل گواهی ص حیت پایه 5 در رشته نیرو

2- محل و زمان فروش توام اسناد ارزیابی و اسناد مناقصه: فروش اسناد، طی ساعات اداری مورخه 1397/8/26 لغایت 1397/8/30 صورت خواهد پذیرفت و مناقصه گران ذیصلاح می توانند جهت خرید اسناد، با ارائه معرفی نامه رسمی و رسید واریز بهای اسناد به مبلغ یک میلیون ریال به حساب جاری شماره 100809774440 نزد بانک شهر، شعبه شهرداری تبریز به نام « شرکت بهره برداری قطار شهری تبریز » ضمن مراجعه به مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت به آدرس « تبریز؛ بلوار 29 بهمن، طبقه اول ساختمان قطار شهری تبریز و حومه، اتاق 114» اسناد را دریافت نموده و جهت تکمیل اطلاعات با شماره (تلفن :‌ 8-0413329001 داخلی 1071) تماس حاصل نمایند.

3- هزینه فراخوان بشرح اسناد بر عهده برنده مناقصه میباشد.

ضمناً این آگهی در سایت سازمان به نشانی metro.tabriz.ir‌ نیز درج می گردد.
شرکت بهره برداری قطارشهری تبریز و حومه


آلبوم تصاویرفراخوان مناقصه شماره (160-97)

سیدهادی شاطرموسوی