جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 10 آبان 1397     |     کد : 1281

آگهی مزایده

آگهی مزایده املاک

آگهی مزایده املاک سازمان

سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز به استناد مجوزهای شماره  1008-2633 مورخه 20/06/1397 و 1008-2882 مورخه 05/07/1397هیأت مدیره محترم ، در نظر دارد 24 مورد املاک  خود را با قرارداد واگذاری با مشخصات ذيل، از طريق انجام تشريفات مزايده با شرایط پرداخت50 درصد نقدی و50 درصد الباقی بصورت اقساط 12 ماهه بشرح زیر به فروش برساند. لذا کليه متقاضیان می توانند از تاریخ  09/08/1397 تا 20/08/1397 جهت دريافت و تحویل اسناد و شرکت در مزایده به  امور قرارداد سازمان واقع در ميدان آذربايجان – بطرف فرودگاه – نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند. آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا ساعت 14:15 روز یکشنبه مورخه 20/08/1397 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 14:30 همان تاریخ در کمیسیون مزایده در محل ساختمان مرکزی سازمان مدیریت پسماند باز و قرائت خواهد شد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد موجود مي باشد، کلیه پیشنهاد دهندگان بایستی اسناد ومدارک دریافت شده را با قید قبولی شرایط امضاء وضمیمه اسناد نموده وتسلیم نمایند. شماره تماس:32613831-041  
علیرضا اصغری - مدیر عامل

جهت دریافت لیست املاک لطفا کلیک کنید


آلبوم تصاویرآگهی مزایده املاک

واحد ارجاع دهنده سازمان مدیریت پسماندهای کلانشهر تبریز
PDF چاپ چاپ