جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 15 مهر 1397     |     کد : 1276

آگهی مزایده عمومی – نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی – نوبت دوم سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد بند یک یازدهمین صورتجلسه مورخ 06 / 04/ 97 هیات مدیره محترم سازمان ، رستوران موجود در محوطه سازمان را با تجهیزات و لوازم موجود برای تامین صبحانه پرسنل خود و پذیرایی از مراجعه کنندگان بصورت اجاره بمدت یکسال واگذار نماید

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد بند یک یازدهمین صورتجلسه مورخ 06 / 04/ 97
هیات مدیره محترم سازمان ، رستوران موجود در محوطه سازمان را با تجهیزات و لوازم  موجود برای تامین صبحانه پرسنل
خود و پذیرایی از مراجعه کنندگان بصورت اجاره بمدت یکسال واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی دعوت بعمل
می آید  جهت بازدید از محل و دریافت مدارک  مزایده از تاریخ  نشر آگهی بمدت 15 روز به محل سازمان  کشتارگاه صنعتی
 شهرداری کلانشهر تبریز واقع در جاده آذرشهر -  بعد از پلیس راه جنب پل هوایی خسروشهر کیلومتر 7 جاده پیاذر -  بعد از
 ازروستای تازه کند – نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند .
 
                                                                                                 سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز
 


PDF چاپ چاپ