پنجشنبه 27 دي 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 21 مهر 1397     |     کد : 1270

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در نظر دارد برابر مصوبه شماره 11/3636 مورخه 10/07/97 هیئت مدیره سازمان تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحد عملیات سازمان را از طریق مناقصه خریداری نماید .

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در نظر دارد برابر مصوبه شماره 11/3636 مورخه 10/07/97 هیئت مدیره سازمان  تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحد عملیات سازمان را از طریق مناقصه خریداری نماید . لذا متقاضیان محترم می توانند برای اخذ فرم شرکت در مناقصه و سایر اطلاعات و مشخصات از تاریخ درج این آگهی تا تاریخ 97/8/6 در اوقات اداری به دبیر خانه سازمان واقع در خیابان خاقانی نبش شهید مدرس مراجعه نمایند.
 
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز
 
 


مدیریت سایت