پنجشنبه 27 دي 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : شنبه 21 مهر 1397     |     کد : 1269

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در نظر دارد برابر مصوبه های شماره 11/3370 مورخه 24/06/97 و 11/3447 مورخه 03/07/97 هیئت مدیره سازمان تعدادی از خودروها و موتورسیکلتهای خود را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند .

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در نظر دارد برابر مصوبه های شماره 11/3370 مورخه 24/06/97 و 11/3447 مورخه 03/07/97 هیئت مدیره سازمان  تعدادی از خودروها و موتورسیکلتهای خود را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند . لذا متقاضیان محترم می توانند برای اخذ فرم شرکت در مزایده و سایر اطلاعات و مشخصات از تاریخ درج این آگهی تا تاریخ 97/8/1 در اوقات اداری به دبیر خانه سازمان واقع در خیابان خاقانی نبش شهید مدرس مراجعه نمایند.
 
روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز
 


مدیریت سایت