پنجشنبه 27 دي 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 23 مهر 1397     |     کد : 1266

آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده عمومی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد بند یک بیست و یکمین صورتجلسه مورخه 4/7/97 هیات مدیره محترم سازمان نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی دامی (هزارلا) استحصالی از کشتار روزانه اقدام نماید

سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز در نظر دارد به استناد بند یک بیست و یکمین صورتجلسه مورخه  4/7/97 هیات مدیره محترم سازمان نسبت به فروش آلایش غیر خوراکی دامی (هزارلا) استحصالی از کشتار روزانه اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح میباشند دعوت بعمل می آید ضمن بازدید و دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی بمدت 15 روزبه محل سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری کلانشهر تبریز واقع در جاده آذرشهر- بعد از پلیس راه جنب پل هوایی خسروشهر کیلومتر 7 جاده پیاذر- بعد از روستای تازه کند- نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.
  
                                                                                                      سازمان کشتارگاه صنعتی تبریز
 


مدیریت سایت