يکشنبه 25 آذر 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 4 مهر 1397     |     کد : 1241

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 77/1141 مورخه 17/4/97 هئیت مدیره سازمان ، اجراء پروژه به شرح و شرایط ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 77/1141 مورخه 17/4/97 هئیت مدیره سازمان ، اجراء پروژه به شرح و شرایط ذیل را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .
شرایط مناقصه
 
  1. موضوع مناقصه :
پروژه تعمیر ، نگهداری و پشتیبانی سامانه های دوربین های نظارتی و ثبت تخلفات موجود در سطح شهر تبریز
  1. برآورد اولیه پروژه
برآورد اولیه پروژه به مبلغ یک میلیارد ريال معادل یکصد میلیون تومان می باشد .
  1. سپرده شرکت در مناقصه و نحوه ارائه
سپرده شرکت در مناقصه معادل پنج درصد برآورد اولیه به مبلغ پنجاه میلیون ريال معادل پنج میلیون تومان به صورت واریز نقد به حساب سازمان و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی به همان مبلغ به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز
  1. مهلت دریافت و عودت اسناد مناقصه
 از تاریخ انتشار این آگهی لغایت مورخه 14/7/97 روز شنبه ساعت 14 می باشد .
  1. زمان و محل بازگشایی پیشنهادات
پیشنهادات واصله روز شنبه مورخه 14/7/97 ساعت 30/14 در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز خواهد بود و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد .
  1.  شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار میباشد .
  2. شرایط شرکت کنندگان
الف ) داشتن حداقل رتبه چهار شورای عالی انفورماتیک در زمینه خدماتی پشتیبانی و شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی و تولید و پشتیبانی نرم افزار های سفارش مشتری یا ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه ، سیستم و ابزارها
ب ) دارا بودن گواهی افتا و یا ارایه مستنداتی مبنی بر ارسال مدارک شرکت جهت اخذ گواهی نامه مذکور        
ج ) داشتن حداقل 3 فقره سابقه مرتبط با موضوع مناقصه با شهرداری کلانشهر ها یا ادارات کل راه و شهرسازی
8- چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند یا نسبت به تهیه و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات اقدام نکنند ، سپرده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد . هزینه انتشار آگهی مزایده  به عهده برنده نهایی خواهد بود .
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار این آگهی جهت خرید اسناد مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به امور قرار دادهای سازمان ترافیک واقع در تبریز – میدان دانشسرا – پارکینگ طبقاتی سهند – طبقه سوم مراجعه نمایند .
 
( تاریخ انتشار 4/7/97 )
                                                                                                  مهدی یوسفی
مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک
 


مدیریت سایت
نوشته شده در   چهارشنبه 4 مهر 1397  ساعت  09:39   توسط   مدیریت سایت    تعداد بازدید  125
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :