يکشنبه 25 آذر 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 5 مهر 1397     |     کد : 1240

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

      سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی مراجعه و پیشنهادات خود را روز چهارشنبه مورخه 18/7/97 رأس ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکات مزایده روز چهارشنبه مورخه 18/7/97 رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
                                                                                                                                              مدیرعامل                             
                                                                                                                                      مدبر خاک نژاد
                                                                                                                                       
سپرده شرکت در مزایده به ریال قیمت پایه مزایده به ریال قیمت بلیط برای سال اول(ریال) پایه سهم سازمان مدت اجاره آدرس شماره بوفه
-/000/000/100 -/000/000/500/1 -/000/100 70%از فروش بلیط سه ساله سورتمه(ائل باغی) 1
-/000/000/100 ---------- اسکیت ورودی شادیکده 70%از فروش بلیط سه ساله بازیکده خانواده(پارک عباس میرزا) 2
000/50 000/15 000/40
 
سپرده شرکت در مزایده به ریال قیمت پایه مزایده به ریال اتمام شروع آدرس شماره بوفه
-/000/000/45 سال اول:-/000/000/400
سال دوم :20درصد افزایش نسبت به قیمت برنده
30/7/99 1/8/97 بوفه بالای تپه پرچم ائل گلی 1
-/000/000/135 سال اول:-/000/000/200/1
سال دوم :20درصد افزایش نسبت به قیمت برنده
30/7/99 1/8/97 بوفه عوارض ورودی هتل پارس 2
-/000/000/365 سال اول:-/000/000/000/2
سال دوم :20درصد افزایش نسبت به قیمت برنده
سال سوم :20درصد افزایش نسبت به سال دوم
30/7/1400 1/8/97 کافی شاپ فست فود ساختمان شماره 2 3
-/000/000/15 -/000/000/300 30/7/98 1/8/97 فایتون سواری و اسب سواری در پارک ائل گلی 4
-/000/000/40 -/000/000/800 30/7/99 1/8/97 آمفی تئاتر روباز 5


مدیریت سایت
نوشته شده در   پنجشنبه 5 مهر 1397  ساعت  09:37   توسط   مدیریت سایت    تعداد بازدید  183
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :