يکشنبه 25 آذر 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 10 مرداد 1397     |     کد : 1205

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه 6 تبریز

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده، پروژه مشروحه زیر را در سال 1397 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :

شهرداری منطقه 6 تبریز در نظر دارد با استناد به مجوز اخذ شده، پروژه مشروحه زیر را در سال 1397 از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت و شرکت های واجد شرایط واگذار نماید :
نام پروژه مبلغ برآورد اولیه برای سال اول
( ریال )
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
( ریال )
رتبه مورد نیاز
(مورد تایید کمیته فنی ستاد خدمات شهری مرکز سازمان مدیریت پسماند)
پروژه عملیات اجرایی خدمات شهری حوزه یک شامل
( تنظیف-رفت و روب معابر
لایروبی و . . .) (برای بیست ماه)
000/000/355/27 000/000/368/1 سه یا چهار
 

لذا از شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود ، با رعایت قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی ،جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 10/05/1397 لغایت 21/05/1397 به سایت اینترنتی www.m6.tabriz.ir یا به امور قراردادهای منطقه واقع در جاده سنتو میدان کارگر شهرداری منطقه شش مراجعه نمایند. ضمنا" تحویل اسناد به دبیرخانه منطقه روز یکشنبه مورخه 21/05/1397 تا ساعت 13 میباشد و بازگشایی پاکت ها در همان روز مورخه 21/05/1397 ساعت 30/14 واقع در جاده سنتو میدان کارگر شهرداری منطقه شش بوده و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مندرج و جزء لاینفک قرارداد خواهد بود.
شهرداری منطقه 6 تبریز
 


مدیریت سایت
نوشته شده در   چهارشنبه 10 مرداد 1397  ساعت  08:50   توسط   مدیریت سایت    تعداد بازدید  164
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :