يکشنبه 25 آذر 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 14 مرداد 1397     |     کد : 1201

آگهی عمومی مناقصه

آگهی عمومی مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین مراکز دفن جدید و قدیم

سازمان مديريت پسماندهای شهرداری تبريز به استناد مجوز شماره 1008-1715مورخه 19/04/1397 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین به شرح زیر، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه به مدت یکسال شمسی اقدام نمايد.

سازمان مديريت پسماندهای  شهرداری تبريز به استناد مجوز شماره 1008-1715مورخه 19/04/1397 هیئت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه اجاره ماشین آلات سنگین به شرح زیر، با شرايط اعلامی در اسناد مناقصه به مدت یکسال شمسی اقدام نمايد.
1- بلدوزر D8  به تعداد دو 2 دستگاه- هر دستگاه میانگین 12ساعت در طول شبانه روز با قیمت پایه هر ساعت 000/550 ریال برای هر دستگاه
2- غلطك بزرگ ويبره‌اي خودرويي یا پاچه بزی(بافشاركوبش100تن) مجهز بودن لاستيك هاي خودرو به زنجير -  به تعداد یک دستگاه -  میانگین 12ساعت در طول شبانه روز با قیمت پایه هر ساعت 279/331 ریال
3- كمپرسي 10 چرخ با ماشين آلات بارگيري- به تعداد یک  1 دستگاه- حداقل10سرویس بصورت روزانه با قیمت پایه هر سرویس 548/320 ریال
محل اجرای عملیات : مراکز دفن پسماندهای شهری شهر تبریز، واقع در كيلومتر13 جاده اسپيران که ميزان کل برآورد اولیه: 000/000/439/7(هفت میلیارد و چهارصد و سه و نه میلیون ريال) و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  000/000/372 (سیصد و هفتاد و دو میلیون ریال) می باشد.
لذا کليه اشخاص حقیقی یا حقوقی  حائز شرایط می توانند از تاریخ 14/05/1397تا 24/05/1397 جهت دريافت اسناد شرکت در مناقصه و تسليم پيشنهادات به آدرس: تبريز- ميدان آذربايجان بطرف فرودگاه - نرسيده به پل آجي چاي- سازمان مديريت پسماندهاي شهرداري تبريز مراجعه نمايند. شماره تماس:4-32613831-041
آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تاساعت 15/14 روز چهارشنبه مورخه 24/05/1397 بوده و پیشنهادهاي واصله رأس ساعت 30/14 همان تاریخ در کمیسیون مناقصه در محل ساختمان مرکزی سازمان مدیریت پسماند باز و قرائت خواهد شد، همچنين حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها مجاز خواهد بود.کلیه پیشنهاد دهندگان بایستی اسناد ومدارک دریافت شده را با قید قبولی شرایط امضاء وضمیمه اسناد نموده و تسلیم نمایند.
                                                                                                                                     عليرضا اصغري
                                                                                                                                      مدير عامل
 


مدیریت سایت
نوشته شده در   يکشنبه 14 مرداد 1397  ساعت  08:43   توسط   مدیریت سایت    تعداد بازدید  179
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :