شنبه 24 آذر 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 14 مرداد 1397     |     کد : 1199

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در نظر دارد برابر مصوبه شماره 11/2258 مورخه 03/05/97 هیئت مدیره سازمان املاک مشروحه زیر را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در نظر دارد برابر مصوبه شماره 11/2258 مورخه 03/05/97 هیئت مدیره سازمان  املاک مشروحه زیر را از طریق مزایده کتبی به فروش برساند. متقاضیان محترم می توانند برای اخذ فرم شرکت در مزایده و سایر اطلاعات و مشخصات از تاریخ درج این آگهی تا تاریخ 28/5/1397 در اوقات اداری به دبیر خانه سازمان واقع در خیابان خاقانی نبش شهید مدرس مراجعه نمایند.
                                                                             روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کلانشهر تبریز
 
ارزیابی املاک سازمان آتش نشانی
ارزش کل ارزش
هر متر مربع
مساحت
(متر مربع)
آدرس کاربری
عرصه
پلاک
ثبتی
شماره
قطعه
ردیف
2.400.000.000 ریال 12.000.000 ریال 200
متر
امتداد 35 متری لاله –بعد از پمپ گاز-قطعه 8
 
 
زمین مسکونی
2523
تفکیکی از
710
بخش 3
8 1
5% واریزی:120.000.000 ریال
8.200.630.000 ریال 8.500.000 ريال 964.78
متر
خیابان منجم-18 متری شهید جوادی زمین آموزشی 6/1131
بخش 6
 
--
 
2
5% واریزی:410.031.500 ریال
8.162.550.000 ریال 4.500.000 ريال 9/1813
متر
شهرک خاوران زمین ورزشی  
-
P-229 3
5% واریزی:408.127.500 ریال


مدیریت سایت
نوشته شده در   يکشنبه 14 مرداد 1397  ساعت  08:39   توسط   مدیریت سایت    تعداد بازدید  308
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :