جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 6 تير 1397     |     کد : 1179
سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان درنظر دارد، تعدادی بوفه و جای بوفه در محدوده تفرجگاه عینالی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید


 سازمان توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیات مدیره سازمان درنظر دارد، تعدادی بوفه و جای بوفه در محدوده تفرجگاه عینالی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید
مدت بهره برداری هر کدام از بوفه ها و محل بوفه ها سه سال شمسی می باشد

شرایط مزایده :  
1-    شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده برای هریک از ردیفهای بالا را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 1001868583367 نزد بانک شهر شعبه شهرداری تبریز به نام سازمان عون بن علی واریز و فیش مربوطه را به همراه اسناد مزایده تحویل سازمان نماید .ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی به همان مبلغ نیز بلامانع است.
2-    مهلت قبول پیشنهادها : آخرین مهلت قبول پیشنهادها از تاریخ چاپ آگهی لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 20 تیرماه 1397 می باشد . پیشنهادهایی که خارج از موعد فوق  ارائه شود ترتیب اثر داده نمی شود. تمام پیشنهادات همان روز ساعت 14:30 در محل اتاق مدیریت سازمان عون بن علی شهرداری تبریز مفتوح خواهد شد.
3-نحوه و محل تسلیم پیشنهادات : متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات و شرایط مزایده وتسلیم پیشنهادها همه روزه به غیر از روزهای تعطیل در ساعات اداری به دبیرخانه سازمان
توسعه وعمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز واقع در اتوبان پاسداران ورودی تله کابین تبریز طبقه همکف مراجعه نمایند و رسید دریافت کنند.
4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
5-سازمان در رد و قبول هریک از پیشنهادات مختار است
6- برندگان اول و دوم ، مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
7- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی در مزایده فوق الزامی می باشد .
8- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است که برای دریافت این اسناد می توانید به سایت سازمان به آدرس اینترنتی eynali.tabriz.ir مراجعه کنید.
 
 روابط عمومی
سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز

1- برای دانلود " اسناد مزایده 2 باب بوفه " کلیک کنید
2- برای دانلود " پیش قرارداد اجاره بوفه ها " کلیک کنید

3- برای دانلود  " اسناد مزایده اجاره جای بوفه ها "  کلیک کنید
4- برای دانلود " پیش قرارداد اجاره جای بوفه ها " کلیک کنید

5- برای دانلود " تصویر جانمایی جای بوفه ها " کلیک کنید

 روزنامه فجر آذربایجان
 تاریخ انتشار : سه شنبه 5 تیرماه 97
 


 


آلبوم تصاویراجاره بوفه و جای بوفه در تفرجگاه عینالی تبریز

واحد ارجاع دهنده سازمان توسعه عمران عون ابن علی و پارک طبیعت
PDF چاپ چاپ