دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : سه شنبه 29 خرداد 1397     |     کد : 1171

آگهی مزایده

آگهی مزایده سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز

سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید.

         
      سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی شهرداری تبریز به استناد مصوبه هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مزایده و کسب اطلاعات بیشتر به واحد امور قراردادهای سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی واقع در پارک تاریخی ائل گلی ساختمان اداری سازمان پارکها و فضای سبز و زیباسازی مراجعه و پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 10/4/97 ساعت 14 تحویل دبیرخانه سازمان نموده و پاکت های مزایده روز دوشنبه مورخه 11/4/97 رأس ساعت 14:30 مفتوح خواهد شد و سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
                                                                                                                                              مدیرعامل                             
                                                                                                                                      مدبر خاک نژاد
 
                                                                                                                                      
سپرده شرکت در مزایده به ریال قیمت پایه مزایده به ریال قیمت بلیط برای سال اول(ریال) پایه سهم سازمان مدت اجاره آدرس شماره بوفه
-/000/000/125 -/000/000/426/2 -/000/100 70%از فروش بلیط سه ساله سورتمه(ائل باغی) 1
-/000/000/100 ---------- اسکیت ورودی شادیکده 70%از فروش بلیط سه ساله بازیکده خانواده(پارک عباس میرزا) 2
000/50 000/15 000/40
 
سپرده شرکت در مزایده به ریال قیمت پایه مزایده به ریال اتمام شروع آدرس شماره بوفه
-/000/000/218 -/000/000/356/4 25/4/99 25/4/97 بوفه ورودی سالن سیرک 1
-/000/000/125 -/000/000/490/2 25/4/98 25/4/97 بوفه جنب لوناپارک از طرف استخر 2
-/000/000/59 -/000/600/161/1 25/4/99 25/4/97 بوفه بالای تپه پرچم ائل گلی 3
-/000/000/11 -/000/000/220 25/4/98 25/4/97 بوفه همبرگر 4
-/000/000/174 -/000/000/476/3 25/4/99 25/4/97 بوفه عوارض ورودی هتل پارس 5
-/000/000/20 -/000/000/400 25/4/98 25/4/97 مغازه شیشه ایی  در مجاورت پارک اوتیسم 6
-/000/000/50 -/000/000/000/1 25/7/97 25/4/97 آمفی تئاتر روباز ائل گلی 7
-/000/000/77 -/000/000/540/1 25/4/99 25/4/97 احداث و بهره برداری کافی شاپ آبشار پله های تپه ائل گلی مشرف به استخر 8
-/000/000/88 -/000/000/760/1 25/4/99 25/4/97 احداث و بهره برداری کافی شاپ دریاچه (کناره استخر مخزن آب تپه ائل گلی) 9
-/000/000/88 -/000/000/760/1 25/4/99 25/4/97 احداث و بهره برداری رستوران جنگلی و کافی شاپ (بادام زار ائل گلی) 10
-/000/000/40 -/000/000/800 25/4/98 25/4/97 احداث و بهره برداری کافی شاپ و فست فوت روبروی هتل پارس (کتاب فروشی قدیم ائل گلی) 11
-/000/000/66 -/000/000/320/1 25/4/99 25/4/97 احداث و بهره برداری کافی شاپ و سلف ماهی(جنب میدان گلف ائل گلی) 12
-/000/000/88 -/000/000/760/1 25/4/99 25/4/97 احداث و بهره برداری بوفه باغچه بان ( انبوه کاری ضلع شرقی ائل گلی) 13
-/000/000/88 -/000/000/760/1 25/4/99 25/4/97 احداث و بهره برداری کافی شاپ و بوفه رویای کودک کنار مجسمه رویای کودک 14
-/000/000/10 -/000/000/200 25/4/98 25/4/97 احداث و بهره برداری زمین روباز سنگ فرش ضلع شرقی ائل گلی(فوتبال دستی و پینک پنگ و...) 15
-/000/000/30 -/000/000/600 25/4/98 25/4/97 فایتون و اسب سواری در پارک ائل گلی (پشت سالن اسکیت ائل گلی) 16
 
 
-/000/000/6                        120/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 سوغات سرای شیرینی 1
-/000/000/6                        120/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 حلوا فروشی 2
-/000/000/6                        120/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 آجیل فروشی 3
-/000/000/6                        120/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 غذایهای محلی 4
-/000/000/6                        120/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 پاستیل وشکلات فروشی 5
-/000/500/5                        105/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 گیاهان دارویی 6
-/000/500/5                        105/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 بدلیجات 7
-/000/500/5                        105/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 اسباب فروشی وعروسک 8
-/000/500/5                        105/000/000-/  25/7/97 25/4/97 تابلو فرش 9
-/000/500/5                        105/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 صنایع دستی گلیم 10
-/000/500/4                          90/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 سفال گری وسفال فروشی 11
-/000/500/4                          90/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 نقره فروشی 12
-/000/500/4 90/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 ظروف مسی 13
-/000/500/4 90/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 صنایع چوبی وحصیرفروشی 14
-/000/500/4 90/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 وسایل ولوازم مسافرتی 15
-/000/500/4 90/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 کیف وکفش فروشی 16
-/000/500/4 90/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 شال وروسری فروشی 17
-/000/500/4 90/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 صنایع دستی(کیف وکفش چرمی ) 18
-/000/500/4 90/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 کتاب ولوازم التحریر 19
-/000/500/4 90/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 موبایل ولوازم جانبی 20
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 گل فروشی 21
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 کاکتوس فروشی 22
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 مجسمه فروشی 23
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 سفال فروشی 24
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 نقره سرا 25
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 لباس وکفش ورزشی 26
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 سوغات سرای شیرینی 27
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 صنایع چوبی وحصیرفروشی 28
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 صنایع دستی(کیف وکفش چرمی ) 29
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 کتاب ولوازم التحریر 30
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 آجیل فروشی 31
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 موبایل ولوازم جانبی 32
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 سوغات تبریز 33
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 نقل وحلوای اورمیه 34
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 تابلو فرش 35
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 گیاهان دارویی وعرقیجات محلی 36
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 نان تبریز 37
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 غذای محلی 38
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 غرفه گردشگری 2018 39
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 محصولات فرهنگی 40
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 گل فروشی ووسایل باغبانی وبذرگل وگیاه 41
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 متفرقه 42
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 متفرقه 43
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 متفرقه 44
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 متفرقه 45
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 متفرقه 46
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 متفرقه 47
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 متفرقه 48
-/000/000/4 75/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 متفرقه 49
-/000/000/11                        210/000/000-/ 25/7/97 25/4/97 آلاچیق عشایر 50
                                                                                                          


PDF چاپ چاپ