جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 4 تير 1397     |     کد : 1168

آگهي فراخوان عمومي

آگهي فراخوان عمومي انتخاب سرمايه گذار مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز

بمنظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحهاي توسعه و عمران شهري مصوب جلسه فوق العاده مورخه 27/3/93 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل با كاربري مندرج را از طريق فراخوان عمومي و با روشهاي مرسوم مشاركتي به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

    بمنظور توسعه شيوه هاي تشويق سرمايه گذاري و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحهاي توسعه و عمران شهري مصوب جلسه فوق العاده مورخه 27/3/93 شوراي محترم اسلامي شهر ، شهرداري تبريز در نظر دارد اجراي پروژه هاي ذيل با كاربري مندرج را از طريق فراخوان عمومي و با روشهاي مرسوم  مشاركتي به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند اسناد و مدارك پروژه  را از مدیریت سرمايه گذاري شهرداري تبريز واقع در تبريز – بلوار علامه طباطبايي (چايكنار) نرسيده به شهرداري منطقه يك –  باغ صائب تبريزي  شماره تماس 35245411-041 و نمابر 35234006-041 و يا از طريق آدرس وب سايت investment.tabriz.ir دريافت نمايند.
  • شهرداري در رد يا قبول پيشنهادهاي رسيده مختار است .
  • تاريخ آخرين مهلت ارسال مدارك ، (ساعت 14 )  روز  چهارشنبه مورخه 13/4/1397 خواهد  بود .
  • به پيشنهادات رسيده بعد از تاريخ فوق الذكر ترتيب اثر داده نخواهد شد .
تاريخ چاپ :      نوبت اول   روز دوشنبه 28/3/1397     نوبت دوم :  روز دوشنبه 4/4/1397
 
 
ردیف نام پروژه  منطقه آدرس محل پروژه آورده
شهرداری
آورده
طرف مشارکت
نوع مشارکت
1 احداث مجتمع تجاری و خدماتی افلاک نما منطقه دو میدان افلاک نما – جنب معاونت عمران شهرداری منطقه دو زمین  و عوارض طراحی و ساخت مدنی
 
 
 
مدیر سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری تبریز
 


PDF چاپ چاپ