جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397     |     کد : 1136

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهردار ی منطقه 10 تبریز

شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

 

 

ردیف

عنوان پروژه

حداقل رتبه مورد نیاز

مبلغ برآورد اولیه (ريال)

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ريال)

1

آسفالت لکه گیری حوزه 1 در سطح منطقه

(کوچه های منتهی به خیابان سرباز شهید، کوچه بهار، کوچه توکلی،... وبقیه آدرس های ابلاغی توسط کارفرما)

5 راه و ترابری

000/000/000/3

000/000/150

2

آسفالت لکه گیری حوزه 2 در سطح منطقه

(کوچه های منتهی به خیابان انقلاب، کوثر غربی، کوچه مسجد قبا و... بقیه آدرس های ابلاغی توسط کارفرما)

5 راه و ترابری

000/000/000/3

000/000/150

3

پروژه تکمیل و احداث پارکهای محله ای جدید در سطح منطقه

(پارک نیایش اتوبان پاسداران و.... بقیه آدرس های ابلاغی توسط کارفرما)

5 ساختمان(ابنیه) یا راه وترابری

000/000/500/1

000/000/75

4

اجرای پروژه پیاده روسازی، کف سازی ومرمت کفهای موجود در سطح منطقه(5 محور گردشگری، خیابان مفتح از میدان ابولفضل تا دبستان الغدیر، خیابان عارف به پل قاری وسایر آدرس های ابلاغی توسط کارفرما)

5 ساختمان(ابنیه) یا راه وترابری

000/000/500/1

000/000/75

5

احداث جدول وپله در سطح منطقه(کوی شهید رجایی، خیابان کوثرشرقی، کوی اسلامیه، آخر کوثر شرقی، شهید اصغری، کافه حسن وبقیه آدرس های ابلاغی توسط کارفرما)

5 ساختمان(ابنیه)

یا راه وترابری

000/000/500/1

000/000/75

 شهرداری منطقه 10 تبریز در نظر دارد تعدادی از پروژه های عمرانی خود را به شرح جدول زیر از طریق مناقصه عمومی(آزاد) به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. لذا داوطلبین می توانند جهت دریافت مدارک مناقصه از تاریخ نشر آگهی به امور قراردادهای معاونت فنی وعمرانی منطقه واقع در شهرک ارم پایین تر از بیمارستان عالی نسب جنب پارک جنگلی ارم ساختمان شهرداری منطقه 10 مراجعه و پیشنهادات خود را تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخه 5/3/97 به دبیر خانه تحویل نمایند.

 

1.      تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و قرائت پیشنهادات ساعت14:30روز شنبه مورخه 5/3/97 در محل اتاق جلسات  ساختمان شهرداری تبریز واقع در خیابان آزادی نبش لاله زار جنوبی می باشدوحضور کلیه پیشنهاد دهندگان درجلسه آزاد است.

2.      شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار می باشد.

3.      کل هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

4.      هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

5.      سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به پروژه در اسناد مناقصه مندرج است.                                        

                                                                           

                                                                            رسول وظیفه شناس -   شهردار منطقه 10

 


PDF چاپ چاپ