جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 23 ارديبهشت 1397     |     کد : 1130

آگهي مناقصه عمومی

به گزارش روابط عمومی شرکت، شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد بیمه های تکمیلی-مسئولیت مدنی-آتش سوزی و بیمه عمر و حادثه تکمیلی خود را از طريق مناقصه عمومي به شرکت های بیمه واجد شرایط واگذار نماید

    به گزارش روابط عمومی، شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد بیمه های تکمیلی-مسئولیت مدنی-آتش سوزی و بیمه عمر و حادثه تکمیلی خود را به مبلغ اولیه 3،300،000،000 ريال(سه میلیارد و سیصد میلیون ريال) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های بیمه واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان مي­توانند همه روزه تا ساعت 14 مورخه 97/03/02 پايان وقت اداري به دبيرخانه شرکت واقع در جاده سنتو، بين ميدان کارگر و سه راه فرودگاه، شرکت خانه­ سازي پيش ­ساخته آذربايجان ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. %


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ