جمعه 8 اسفند 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 19 خرداد 1392     |     کد : 11

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول

شهرداری منطقه ۶ تبریز در نظر دارد با استناد به مجوزهای اخذ شده، عمليات عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه آزاد به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

برای دریافت متن آگهی اینجا را کلیک کنید.


PDF چاپ چاپ