دوشنبه 26 ارديبهشت 1401 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 22 فروردين 1397     |     کد : 1091

مناقصه

بیمه نامه مسولیت مدنی خودروهای شهرداری تبریز

مناقصه بیمه نامه مسولیت مدنی خودروهای شهرداری تبریز

آگهی مناقصه بیمه نامه مسولیت مدنی وسایط نقلیه موتوری سازمان خدمات موتوری شهرداری تبریز

تعداد خودرو حدودا 700 دستگاهواحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ