جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : دوشنبه 20 فروردين 1397     |     کد : 1087

آگهي مناقصه عمومی( نوبت دوم )

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين نيروي انساني خود را از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

             به گزارش روابط عمومی شرکت، شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين نيروي انساني خود را به مبلغ اولیه 32،000،000،000 ريال (سی و دو میلیارد ريال) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان مي­توانند همه روزه تا ساعت 14 مورخه 97/02/02 پايان وقت اداري به دبيرخانه شرکت واقع در جاده سنتو، بين ميدان کارگر و سه راه فرودگاه، شرکت خانه­ سازي پيش ­ساخته آذربايجان ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند. %واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ