يکشنبه 25 آذر 1397 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : پنجشنبه 16 فروردين 1397     |     کد : 1086

آگهی مزایده

آگهی مزایده واگذاری غرف نیم گز

به استناد بند 20 مصوبه شماره 83/8968-27/12/96 شورای سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری 46 باب غرفه نیمگز و 2 باب غرفه خدماتی را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی برای هر غرفه با شرایط عمومی و به مدت یکسال به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.

 
آگهی مزایده 
 
به استناد بند 20 مصوبه شماره 8968/83-96/12/27 شورای سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، در نظر دارد عواید بهره برداری 46 باب غرفه نیمگز و 2 باب غرفه خدماتی را بصورت جداگانه و از طریق برگزاری مزایده عمومی برای هر غرفه با شرایط عمومی و به مدت یکسال به افراد حقیقی و یا حقوقی به شرح ذیل واگذار نماید.
1. مدت قرارداد از تاریخ تحویل به مدت یک سال شمسی می باشد.
2. قیمت پایه هر غرفه براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که در اسناد مزایده ارایه خواهد شد.
3. مدت قبول پیشنهادات از روز پنجشنبه مورخه 97/1/16 تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 97/1/29
می باشد و پیشنهادها راس ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخه 29/1/97 مفتوح خواهد شد.
3. مبلغ واریزی جهت شرکت در مزایده در شرایط اسناد مزایده اعلام خواهد شد.
4. داوطلبان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده و تسلیم پیشنهادها به دبیرخانه سازمان واقع در ولیعصر- خ توانیر شمالی – جنب آپارتمانهای گلپارک – ساختمان اداری سازمان مراجعه نمایند.
5. چنانچه برندگان اول و دوم مزایده حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
6 . هزینه های چاپ آگهی و حق الزحمه کارشناس رسمی به عهده برندگان مزایده می باشد.  
7. سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
8. سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. 
      
       تاریخ انتشار : 97/1/16
 
 
 
جواد صدیقی - مدیرعامل 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری
شهرداری تبریز
 


فیروز سلمانپور
نوشته شده در   پنجشنبه 16 فروردين 1397  ساعت  11:06   توسط   فیروز سلمانپور    تعداد بازدید  346
ویرایش شده در شنبه 2 تير 1397 ساعت 14:28 توسط آرزو فرشاد
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :