جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : يکشنبه 27 اسفند 1396     |     کد : 1081

آگهی مناقصه عمومی

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين نيروي انساني خود از طريق مناقصه عمومي به شرکت هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

       به گزارش روابط عمومی، شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد تأمين نيروي انساني خود را به مبلغ اوليه 32/000/000/000ريال (سي و دو ميليارد ريال) از طريق مناقصه عمومي به شرکت هاي واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان مي­توانند همه روزه تا ساعت 14 مورخه 97/01/18 پايان وقت اداري به دبيرخانه شرکت واقع در جاده سنتو، بين ميدان کارگر و سه راه فرودگاه، شرکت خانه­ سازي پيش ­ساخته آذربايجان ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت اقدام نمايند. %


واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ