جمعه 2 آبان 1399 _
 شعار سال

 
 شهرنما

 
تاریخ : چهارشنبه 16 اسفند 1396     |     کد : 1077

آگهی مناقصه عمومی

شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد عملیات استقرار نگهبان به منظور برقراری انتظامات و ایجاد حفاظت فیزیکی داخل کارخانه و کارگاههای تابعه خود را از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی ، شرکت خانه سازي پيش ساخته آذربايجان در نظر دارد عملیات استقرار نگهبان به منظور برقراری انتظامات و ایجاد حفاظت فیزیکی داخل کارخانه و کارگاههای تابعه خود را به مبلغ اولیه 7،000،000،000 ريال(هفت میلیارد ريال) از طريق مناقصه عمومي به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. متقاضيان مي­توانند همه روزه تا ساعت 14 مورخه 27/12/96 پايان وقت اداري به دبيرخانه شرکت واقع در جاده سنتو، بين ميدان کارگر و سه راه فرودگاه، شرکت خانه­ سازي پيش ­ساخته آذربايجان ساختمان اداري مراجعه و نسبت به اخذ مدارک مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.%واحد ارجاع دهنده ....
PDF چاپ چاپ